infopage/501/strenutie-prvoprijimajcich-deti---imos-16.html

Strenutie prvoprijímajúcich detí - IMOS

Náš januárový Imos sa niesol v znamení dvoch cieľov. Prvým cieľom bolo s prvoprijímajúcimi deťmi zopakovať, prípadne sa doučiť modlitbu Verím v Boha. Druhým cieľom bolo stretnúť sa s rodičmi prvoprijímajúcich detí....

06.02.2016

infopage/498/stretko-zraloci-malo-prespavacku.html

Stretko Žraloci malo prespávačku

Cieľom stretnutia bolo utužiť kolektív. Chalani plnili tajnú misiu, ktorá mala overiť ich silu a súdržnosť v partii. Dokázali premôcť nepriateľa a získať stratený poklad.

21.01.2016

infopage/499/stretko-tweety-15.html

Stretko Tweety

Cieľom stretnutia Tweety bolo oboznámiť sa s osobou Ježiša Krista, aby sme vedeli ako animátori zdieľať spôsob života ako on, učili sa mať Jeho postoje,..

21.01.2016

infopage/500/stretnutie-imos-december.html

Stretnutie IMOS

Cieľom decembrového stretnutia IMOS bolo zopakovať si už naučené vedomosti zábavnou efektívnou formou.

21.01.2016

infopage/495/adventny-anjel-2015-v-cislach-a-dojmoch-16.html

Adventný anjel 2015 v číslach a dojmoch

40 želaní: z toho si niečo želalo 35 rodín, 4 jednotlivci, 1 spoločenstvo.
36 darcov: z toho 3 rodiny, 3 stretká a 30 jednotlivcov.
39 splnených želaní.

11.01.2016