infopage/522/21-zien-z-mamateyky-a-7-zien-z-evanjelii.html

21 žien z Mamateyky a 7 žien z evanjelií...

...sa stretlo na duchovných cvičeniach v Melčiciach. Strávili spolu štyri dni plné Pánovej milosti.
Ďakujeme za modlitby.

02.05.2016

infopage/512/specialne-vydanie-listu-mamateyka-velka-noc-16.html

Špeciálne vydanie listu Mamateyka

Tento list chce byť sprievodcom počas sviatkov Veľkej noci a pomôcť vám hlbšie prežiť a pochopiť tieto najväčšie sviatky liturgického roka.

22.03.2016

infopage/504/pstne-katechezy-16.html

PÔSTNE KATECHÉZY 2016

Katechézy si môžete stiahnuť a môžete nad nimi meditovať vo vašich rodinách či na stretkách.

21.03.2016

infopage/510/sestry-dali-gol-16.html

Sestry dali gól

Pohoda, pohyb, pohostenie. Tradičná akcia sestier saleziánok na oslavu patróna miestnej komunity z Vavilky mala aspoň tieto tri "P".

21.03.2016

infopage/509/turnaj-v-sipkach-16.html

Turnaj v šípkach

Dnešný turnaj v šípkach bol pre viacerých účastníkov úspešný, podali kvalitné výkony, ktoré samozrejme boli odmenené cenou ...

13.03.2016