Kontaktujte nás

stredisko

Saleziáni don Bosca
Slovenská provincia
Miletičova 7
Stredisko: Mamateyova
Mamateyova 4
851 04 Bratislava
IČO: 00586421
DIČ: 2020404133
e-mail: direktor[at]mamateyka.sk
mobil: 0902 44 66 88
čislo účtu : SK14 0200 0000 0000 2023 2052
Ako nás podporiť


Saleziánky - Dcéry Márie Pomocnice
Vavilovova 1
851 01 Bratislava
tel.: 02/62 241 542

DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Mamateyova
mobil: 0910 976 624
e-mail: domka.mamateyka[at]gmail.com

Ruka v Ruke - Sociálna poradňa
e-mail: rukavruke.mamateyka[at]gmail.com

Orientačné dni - preventívne výchovné programy pre druhý stupeň ZŠ
Kontaktné osoby: Katarína Porubská, Lenka Horváthová
mobil: 0904 560 736
e-mail: orientacnedni.mamateyka[at]gmail.com

Garsónka - Café ∙ Bistro
mobil: 0904 446 688

      


MHD: zástavka Šusteková - 68, 84, 88, 99, N80, N99 (viac na www.imhd.sk)