Dospievame aj vďaka vašim 2%Pred dvadsiatimi rokmi sa začal písať príbeh o stredisku na Mamateyke. Ľudia sa striedali, z detí nám postupne vyrástli statoční občania a dobrí kresťania. No nie je to samozrejmosťou. Naše stredisko každoročne potrebuje ochotných darcov, aby sme mali z čoho dávať – potrebuje aj vaše 2%.

Domka – združenie saleziánskej mládeže je nezisková organizácia, zastrešujúca všetky aktivity slovenských saleziánskych stredísk. Čerpáme z nej aj vďaka tomu, že patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku, pričom jej členov je viac než 8000.

Čas dospievania

Našou túžbou je nezostať len pri sebe – pomáhať mladým zakoreniť sa na správnom mieste a pritom ponechať slobodu sebarozvíjania a rastu. K tomu je nesmierne dôležitá práca mnohých dobrovoľníkov, ktorí boli sami rovnako vychovávaní. Snažíme sa mladým vytvoriť vhodné podmienky, aby si osvojili rast v oblasti vzťahov, zručností, práce, skúseností a v neposlednom rade rast vo viere v Boha.

Schodíkmi v dospievaní sa za roky stali osvedčené pravidelné aktivity – stretká a krúžky, turnaje, plesy, zábavy, tábory a mnoho iného. Najväčšími akciami aj tento rok boli Polenta, DOD, Chlapčenský a Dievčenský tábor, Prímestský tábor, Rodinný tábor, Otvorenie oratka a mnoho iných. Tento rok sa na týchto aktivitách podieľali stovky dobrovoľníkov, bez ktorých by tieto aktivity nebolo možné zrealizovať, vedení tunajšími saleziánmi a saleziánkami.

Každé percento predstavuje nenahraditeľnú soľ, ktorú si ceníme viac než zlato. Ak chcete spolu s nami pomôcť dospieť mladým, darujte nám aj tento rok vaše 2%. Naše stredisko sa Vám odmení vyzretými a jedinečnými osobnosťami, ktoré budú šíriť dobro a múdrosť ďalším generáciám. ĎAKUJEME!

Radi by sme vás preto upozornili...

na to, že aj tento rok máte možnosť podporiť rozvoj detí a mládeže poukázaním Vašich dvoch percent z daní zaplatených v roku 2016. Ak ste sa rozhodli darovať vaše 2% na prácu s deťmi a mládežou v tomto saleziánskom stredisku môžete tak urobiť prostredníctvom organizácie Domka - Mamateyova. V uplynulom roku využila Domka - Mamateyova prijaté 2% najmä na pravidelné aktivity pre deti a mladých v stredisku, letné a športové podujatia.

Aj tento rok chceme dať do pozornosti poukázanie 3% z dane, ktoré môže poukázať každá FO, ktorá odpracovala najmenej 40 hodín dobrovoľnícke práce, pričom k tomu potrebuje len Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Viac v postupe krokov pre FO.

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2017. Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2017.

Akékoľvek otázky ohľadom poukázania vašich 2% alebo 3% vám radi zodpovieme elektronicky (domka.mamateyka@gmail.com) alebo prostredníctvom telefónu (0910 976 624).

Ako na to?

 
Ďakujeme za Vašu podporu !

v r. 2016 sme získali sumu 27 379,10 €
v r. 2015 sme získali sumu 27 374,00 €
v r. 2014 sme získali sumu 18 873,05 €
v r. 2013 sme získali sumu 18 037,09 €
v r. 2012 sme získali sumu 14 520,88 €
v r. 2011 sme získali sumu 19 069,06 €
v r. 2010 sme získali sumu 21 776,83 €