Vaše 2% = 100% našej energie pre mladých

Don Bosco vravieval, že si odpočinieme až v nebi. My v Domke ho berieme za slovo. Podľa jeho vzoru si vyhŕňame rukávy a dávame zo svojej energie im - deťom a mladým z bratislavských ulíc. A ak je pravda, že všetko sa raz vráti, nemáme žiadnu pochybnosť o tom, že koniec koncov robíme dobro pre seba.
Odhliadnuc od finančnej podpory, častokrát ste tou „šťavou" pre stredisko vy sami. Tým, že mladých vodíte na stretká, krúžky a tábory. Tým, že veríte animátorom, že sa o vaše dieťa postarajú najlepšie ako vedia. Alebo jednoducho tým, že sa v tichosti za toto dielo modlíte. Pre nás, saleziánskych mladých, to znamená možnosť rozvíjať potenciál seba a druhých v kvalitnom a zdravom prostredí.  

KTO SME?
Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí v 29 strediskách po celom Slovensku. V tom našom, na Mamateyke, zabezpečuje chod strediska a aktivít pre mladých (stretká, krúžky, tábory a iné podujatia.). Celé združenie funguje na princípe dobrovoľníctva. To, čo mladí v detstve dostanú, to neskôr dávajú ďalším.  

Zopár čísel na záver:

-  Domka vytvára priestor, aby sa 850 členov mohlo na (ne)pravidelnej báze stretávať, plánovať, organizovať a hodnotiť aktivity, ktoré mladým za pochodu menia životy. 
- Domka vytvára dlhodobé vzťahy prostredníctvom preventívneho systému. Taktiež vytvára miesto pre osobný rozvoj cez pravidelné aktivity (stretká, krúžky), ktorých je približne 50.
- Domka ponúka „otvorené akcie", ktoré pomáhajú deťom a mladým nájsť svoje miesto v stredisku. Medzi ne patrí 5 letných táborov, deň otvorených dverí, otvorenie oratka, adventné popoludnia, Polenta a mnohé iné. 

Radi by sme vás preto upozornili...Vaše 2% = 100% našej energie pre mladých

na to, že aj tento rok máte možnosť podporiť rozvoj detí a mládeže poukázaním Vašich dvoch percent z daní zaplatených v roku 2018. 
V uplynulom roku využila Domka - Mamateyova prijaté 2% najmä na pravidelné aktivity pre deti a mladých v stredisku, letné a športové podujatia.

Chceme dať do pozornosti poukázanie 3% z dane, ktoré môže poukázať každá FO, ktorá odpracovala najmenej 40 hodín dobrovoľnícke práce, pričom k tomu potrebuje len Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Viac v postupe krokov pre FO.

Zamestnanci môžu venovať svoje 2% do 30. apríla 2019. 
Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2019.

Akékoľvek otázky ohľadom poukázania vašich 2% alebo 3% vám radi zodpovieme elektronicky (domka.mamateyka@gmail.com) alebo telefonicky (0910 976 624).

AKO NA TO?


v r. 2018 sme získali sumu 21 161,32 €
v r. 2017 sme získali sumu 21 239,05 €
v r. 2016 sme získali sumu 27 379,10 €
v r. 2015 sme získali sumu 27 374,00 €
v r. 2014 sme získali sumu 18 873,05 €