H2%O – Vďaka Vám robíme more dobra


Písal sa rok 1996, keď sa začalo tvoriť niečo výnimočné aj v našom hlavnom meste. Kvapku po kvapke prerobil Don Mirko Kysela smetisko na miesto, kde stovky detí a mladých dobrovoľne trávia svoj čas týždeň čo týždeň.
Dá sa prirovnať k moru – more mladých, ktorým mamateyka zmenila život, more mladých, ktorých duše zachránila a more dobra, ktoré vďaka saleziánom a animátorom za tie roky urobila.

V morských hlbinách, pre ľudí často nenápadný, je poklad, ktorý objavujú len potápači. Tými sú ľudia, ktorí stredisko navštevujú a čo-  to o ňom vedia. Pokladom v našom príbehu je DOMKA – nezisková organizácia, ktorá umožňuje mamateyke organizovať akcie a zabezpečuje fungovanie stretiek a krúžkov.
Do tohto pokladu prispievate každý rok aj vy – naši najväčší dobrodinci. Vďaka Vašej podpore, modlitbám, ochote a dôvere môžeme rozširovať more, z ktorého sa pomaly stáva oceán dobra. Aj  vďaka Vašim 2%.  

Zopár čísel na záver:

DOMKA vytvára priestor, aby sa 850 členov mohlo na pravidelnej, alebo nepravidelnej báze stretávať, plánovať, organizovať a hodnotiť akcie a podujatia, ktoré mladým za pochodu menia životy.
DOMKA vytvára dlhodobé vzťahy a miesto pre osobný rozvoj cez pravidelné aktivity (stretká, krúžky), ktorých je približne 50.
DOMKA vytvára takzvané „otvorené akcie", ktoré pomôžu deťom a  mladým nájsť svoje miesto v stredisku. Medzi také patrí 5 letných táborov, deň otvorených dverí, otvorenie oratka, adventné popoludnia, Polenta a mnohé iné.

Radi by sme vás preto upozornili...

na to, že aj tento rok máte možnosť podporiť rozvoj detí a mládeže poukázaním Vašich dvoch percent z daní zaplatených v roku 2017. Ak ste sa rozhodli darovať vaše 2% na prácu s deťmi a mládežou v tomto saleziánskom stredisku môžete tak urobiť prostredníctvom organizácie Domka - Mamateyova. V uplynulom roku využila Domka - Mamateyova prijaté 2% najmä na pravidelné aktivity pre deti a  mladých v stredisku, letné a športové podujatia.

Aj tento rok chceme dať do pozornosti poukázanie 3% z dane, ktoré môže poukázať každá FO, ktorá odpracovala najmenej 40 hodín dobrovoľnícke práce, pričom k tomu potrebuje len Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Viac v postupe krokov pre FO.

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2018. Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2018.

Akékoľvek otázky ohľadom poukázania vašich 2% alebo 3% vám radi zodpovieme elektronicky (domka.mamateyka@gmail.com) alebo prostredníctvom telefónu (0910 976 624).

AKO NA TO?
Ďakujeme za Vašu podporu !

v r. 2017 sme získali sumu 21 239,05 €

v r. 2016 sme získali sumu 27 379,10 €
v r. 2015 sme získali sumu 27 374,00 €
v r. 2014 sme získali sumu 18 873,05 €
v r. 2013 sme získali sumu 18 037,09 €
v r. 2012 sme získali sumu 14 520,88 €
v r. 2011 sme získali sumu 19 069,06 €