FYZICKÉ OSOBY(ZAMESTNANCI),

ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžu v roku 2020 poukázať 2% alebo 3% zo svojich daní!
 
1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zároveň požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Ak ste v roku 2019 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v našom stredisku, alebo v inej neziskovej organizácii, požiadajte ju o vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti. Uvedené potvrdenie Vám umožní poukázať hociktorej organizácii (aj nám) 3% zo svojich daní. (v kancelárii Domky Vám ho radi vystavíme)

4. Na základe Potvrdenia o zaplatení dane si vyplňte tlačivo dane. Minimálna suma Vašich 2%, resp. 3% z dane, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať je = 3 EUR. Táto suma nemôže byť rozdelená pre viacerých prijímateľov.

5. Do Vyhlásenia doplňte Údaje o prijímateľovi spolu so sumou, ktorú môžete poukázať.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno (názov): Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova
Sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 317 953 23

6. Pozorne si prečítajte celé Vyhlásenia.

7. Ak chcete aby sme vedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma). Tak aspoň vieme, komu sme vďačný za túto milú službu :-).

8. Vyplnené tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Pri poukázaní 3% prikladáte aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

9. Daňové úrady po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.