FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE

2% alebo 3% z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2020 k dani z príjmov za rok 2019, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.

Ak ste v roku 2019 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v našom stredisku alebo v inej neziskovej organizácii, požiadajte ju o vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti. Uvedené potvrdenie Vám umožní poukázať hociktorej organizácii (aj nám) až 3% zo svojich daní! (v kancelárii Domky Vám ho radi vystavíme).

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2019 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2%/3% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
Vypočítajte si vaše 2%/3% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie.

Minimálna suma Vašich 2%, resp. 3% z dane, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať je = 3 EUR. Táto suma nemôže byť rozdelená pre viacerých prijímateľov.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A, alebo typ B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%, resp. 3% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Obchodné meno (názov): Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova
Sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 317 953 23 (IČO sa zarovnáva sprava)

Ak chcete aby sme vedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma). Tak aspoň vieme, komu sme vďačný za túto milú službu :-).

Najneskôr do 31.03.2020 doručte príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie a spolu s Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (ak poukazujete 3% z dane). K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Domky.
Okrem daňového priznania a Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti (ak chcete poukázať 3% z dane) už nepodávate na poukázanie 2%, resp. 3% z dane žiadne iné tlačivo.