Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY

daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2019 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% a to konkrétne VI. časť v Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.
 
Ako zistíte sumu, ktorú môžete poukázať:
 
1. Vypočítajte si vaše 2% z dane.

2. Ak ste v priebehu roka 2019 alebo najneskôr do termínu podania Vášho daňového priznania darovali (cez darovacie zmluvy) pre neziskové organizácie (hocijaká nezisková organizácia) sumu aspoň 0,5 % zo zaplatenej dane, môžete vypočítanú sumu 2% z dane poukázať v prospech Domky. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 € pre jedného prijímateľa.

3. Ak vaše dary v priebehu roka 2019 nedosiahli sumu rovnajúcu sa 0,5% z vyrátanej sumy 2% z dane, môžete poukázať iba 1,0% z dane. Vypočítajte 1,0% z dane. Poukázať môžete v prospech našej Domky len túto sumu.
 
Ak by ste mali záujem poskytnúť nám dar vo výške 0,5% zaplatenej dane, ponúkame Vám možnosť osobne nás kontaktovať a dohodnúť podrobnosti. Kontaktné údaje pre darovanie 0,5% ako aj pre iné informácie: domka.mamateyka@gmail.com alebo na tel. č. 0910 976 624.

Naše identifikačné údaje:
Obchodné meno (názov): Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova
Sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 317 953 23

Ak chcete aby sme vedeli, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma). Tak aspoň vieme, komu sme vďačný za túto milú službu :-).

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.03.2020 na príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech DOMKY.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.