Mládežnícke stredisko

Mládežnícke stredisko na Mamateyke je spoločenstvom viacerých menších spoločenstiev mladých, ktorí sa v detstve alebo aj neskôr stretli s donom Boscom a aj po skončení strednej školy cítia, že im jeho charizma a naše stredisko má čo ponúknuť. Cez stretká, mládežnícke sväté omše, spoločný šport, hudbu a iné akcie v otvorených vzťahoch chceme kráčať za Kristom, ktorý jediný môže daž zmysel a správny smer nášmu životu. Niektorí z nás už Krista v spoločenstve našli, iní sa k Jeho osobnému spoznaniu ešte len blížia.


Nad svetom mládežníkov a ponukami pre nich v našom stredisku uvažuje skupina mladých (ideový team), ktorí sa snažia vytušiť smer, ktorým by don Bosco s mladými v Petržalke kráčal. Aktuálne je v teame Monika Šimková, Nina Lučanová, Lukáš Fusek, Ľuboš Papinčák, Juraj Bajčan, Martin Majna, Matúš Horváth, sr. Marika Valkovičová fma a Andrej Kňaze sdb.

V zjednodušenej forme mládežnícke stredisko ponúka na týždennej báze stretká (utorok a štvrtok), mládežnícku stredu (19:00 mládežka a po nej floorbal a volejbal) a Garsónku ako neformálny priestor stretnutia (ut-pia 15:00-22:00 a ne 15:00-20:00, okrem časov sv. omší). Mesačne ponúkame aj možnosť stíšenia sa poldňovú duchovnú obnovu v sobotné predpoludnie vrámci Formácie animátorov ("FA"), termíny sú v google kalendári strediska. Okrem toho organizujeme viaceré jednorázové podujatia, športové turnaje ale aj tieto nájdete v kalendári strediska.

Mládežnícke stredisko nechce byť iba miestom konzumu, ak máš chuť priložiť ruku k dielu, môžeš sa pridať k asi 120 dobrovoľníkom, ktorí týždenne v našom stredisku darujú niečo zo svojho voľného času pre iných. Nie je to nejaké organizačná požiadavka strediska ("forma členstva"), ale spôsob ako kráčame k Bohu. Iba v službe sa dá pochopiť a naozaj spoznať milujúci Boh. Cieľom nie je užívať si vzťahy a ponuky strediska ale kráčať za Kristom.