3 PILIERE

Keď sa naše stredisko v roku 1996 rozbiehalo, cieľová skupina našej činnosti, zameranie diela bolo celkom jasné a úzko definované. Skupina, ktorej sme sa venovali bola chlapčenská mládež, prevažne druhý stupeň základnej školy, okrajovo aj mladší od tretiakov a stredoškoláci plus jedno miešané vysokoškolské stretko. Ako roky ubiehali, cieľová skupina nám rástla a stredisko začalo rozširovať ponuky. Vznikali mladé rodiny, ktoré sem začali privádzať svoje detičky... a aj ich sa snažíme sprevádzať na ceste vyzrievania. Po asi desiatich rokoch sa začala vnímať potreba "upratať" našu činnosť, aby sa dala ľahšie a prehľadnejšie animovať, aby sme o seba ľahšie vedeli. Vtedy padlo rozhodnutie rozdeliť činnosť strediska do troch pilierov podľa veku cieľovej skupiny činnosti: ORATKO (ZŠ a SŠ), MLÁDEŽNICI (VŠ a mladí pracujúci) a RODINY: Tieto tri piliere majú svoje vlastné ideové teamy (v každom je salezián a saleziánka prípadne spolupracovníci), ktorý zastrešuje činnosť v danom pilieri. Koordináciu a a animáciu troch pilierov a aktivít ktoré prepájajú celé stredisko zabezpečuje Rada VPK.

31.03.2016