O Mamatku...

    Herňa pre deti Mamatko je priestor pre mamičky, ockov alebo iných rodinných príslušníkov s najmenšími deťmi, ktorí sa chcú spoločne stretávať, hrať, naučiť niečo nové a zmysluplne tráviť svoj čas spolu so svojimi deťmi.


V Mamatku sa snažíme spolu s Vami vytvárať rodinné prostredie, otvorené pre všetkých – malých i veľkých. Ponúkame aktivity so zameraním na všestranný rozvoj detí po osobnostnej, duchovnej aj kultúrnej stránke, diskusné a vzdelávacie aktivity pre rodičov a taktiež priestor pre vzájomnú socializáciu.


Záleží nám na otvorenosti a vytváraní zdravého prostredia, ktoré ponúka pozitívne postoje k životu. Podporujeme angažovanosť v prospech druhých s cieľom vedieť sa vzájomne sa podeliť s ostatnými o vlastné dary, skúsenosti, nápady, inšpirácie apod.


Spolupracujeme so Saleziánmi amnohými dobrovoľníkmi, s ktorými podporujeme dobro a pozitívnu výchovu detí v rodinách už od narodenia.


Je určené...

Pre deti, najmä tie najmenšie cca od 1 do 4 rokov a ich rodičov alebo rodinných príslušníkov. Vstup do herne je voľný pre všetkých. Príspevok na úhradu nákladov v herni je zaplatenie členského vo výške 2,- €/na školský rok za každú osobu.


Mamatko ponúka...

Možnosť pravidelného stretávania sa v herni počas nasledovných dní:

streda - od 10:00 do 12:00 hod. spojené so spoločnou modlitbou mamičiek s deťmi
štvrtok - od 9:30 do 11:30 hod.
voľná hra s možnosťou anglického jazyka pre deti hravou formou
piatok - od 9:30 do 11:30 hod.
aktivity podľa aktuálneho mesačného programu

 


 

V rámci nepravidelných aktivít Mamatko ponúka: divadelné predstavenia, diskusie, prednášky a kurzy pre rodičov.


Presný program na najbližšie obdobie nájdete na www.mamateyka.sk alebo na http://www.facebook.com/Mamatko


Nájdete nás...

V budove Saleziánov dona Bosca, Mamateyova ul. (BA-Petržalka). Vstup do herne je cez vrátnicu (pri parkovisku).

Ďalšie informácie môžete získať aj napísaním e-mailu na našu adresu mamatko@gmail.com


Podporiť nás môžete...

Aktivity, nákup vybavenia v Mamatku môžete podporiť prostredníctvom darcovského portálu Dobrej krajiny http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/hladaj-zeleny-priestor-pre-rodinu.html


Každý dar sa počíta! Ďakujeme.:)