Mládežnícke stretká

VYZA - Vedúci: Haničákovci, Z. Saloňová. Kedy: utorok
Dobrý deň – Vedúci: P. J. Kukľa, Haškovci, Kedy: štvrtok
B and G – Vedúci: Pospíšilovci, Kedy: štvrtok
No comment - Vedúci: Naďovci, Kedy: štvrtok
Skupinová terapia – Veduci: Jalčovci, Kedy: štvrtok
Utorok o 19:00 – Vedúci: A. Kňaze, Kedy: utorok
Ba čo viac Vedúci: K. Szelešová, Kedy: streda
Streda večer Vedúca: M. Valkovičová, Kedy: streda 
nové 25++  – Vedúci: O. Miliczki, Kedy: štvrtok
SPAM – Vedúci: J. Taliga, Stanekovci, Kedy: utorok
Progress – Vedúci: L. Malík, Z. Saloňová. Kedy: utorok
Krt - Vedúci: A. Horváth, Kedy: utorok