Mládežnícke stretká

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Milan Janák SDB, Mária Valkovičová FMA

VYZA - Haničákovci /utorok
DOBRÝ DEŇ – Haškovci /štvrtok
B and G – Pospíšilovci /štvrtok
NO COMMENT - Naďovci /štvrtok
SKUPINOVÁ TERAPIA – Jalčovci /štvrtok
UTOROK O 19:00 – M. Janák SDB /utorok
BA ČO VIAC – K. Szelešová FMA, Ľ. Augustín /štvrtok
STREDA VEČER – M. Valkovičová FMA /streda
25++ – O. Miliczki SDB /štvrtok
SPAM – A. Hrabošová
KRT - I. Stibilová, A. Horváth /utorok
NEVADI ŽE SME SA SPOJILI - E. Šatková FMA, M. Hudák /štvrtok