Nedeľné oznamy

Oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období - A
25.júna 2017


Liturgický kalendár:
28.jún – streda – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
29.jún – štvrtok – SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť
2.júl – nedeľa – 13. nedeľa v cezročnom období

1) ROZLÚČKA S ODCHÁDZAJÚCIMI BRATMI A SESTRAMI

Spoločná rozlúčka s odchádzajúcimi bratmi a sestrami – Andrejom Kňazem, Petrom Jurčišinom-Kukľom, sr. Zuzanou Saloňovou a sr. Martinou Alaxovou bude 29. júna po sv. omši o 17:30. Bližšie informácie upresníme na záver sv. omše, ale podľa kuloárnych informácií by to malo byť v novovzniknutom Parčíku kultúry a v priestoroch strediska.

2) HERŇA A ORATKO V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN

Počas letných prázdnin nás čakajú viaceré podujatia. V júli - prvý týždeň máme chlapčenský starší, chlapčenský tábor mladší a dievčenský tábor. Počas druhého týždňa sa bude chystať a počas tretieho a štvrtého týždňa bude v našom stredisku prebiehať Prímestský tábor a zároveň v týchto dňoch vo večerných hodinách (18:30-20:30) bude otvorená herňa aj detské ihrisko. Časy v najbližších dňoch vyvesíme pri vstupe na detské ihrisko a na našu stránku www.mamateyka.sk.
V auguste nás ešte čakajú duchovné cvičenia prípravkárov na animátorstvo, Rodinný tábor, výlety animátorov a animátoriek a na konci augusta sústredenie FK Mamateyka. Časy otvorenia Herne v auguste zverejníme koncom júla.

3) LETNÉ TÁBORY
Z letných táborov sú ešte voľné miesta na Prímestskom tábore. Prihlášky a ďalšie informácie nájdete vo vestibule na nástenke.

4) VEDECKÝ TÁBOR
Doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v spolupráci s Nemeckou Uni Halle Martina Luthera pozývajú deti vo veku od 10 - 14 rokov na Vedecký tábor. Tábor sa uskutoční v prostredí Oravy a Liptova v čase 17.7.-.21.7.2017. Cena je 150 euro a je v nej zahrnutá doprava, exkurzie, ubytovanie, strava a pitie.