Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období - A

1.október 2017

Liturgický kalendár:
2. októbra – pondelok – Svätých anjelov strážcov, spomienka
4. októbra – streda – Sv. Františka Assiského, spomienka
5. októbra – štvrtok – Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka        Bl. Alberta Marvelliho, ľubovoľná spomienka
7. októbra – sobota – Ružencovej Panny Márie, spomienka
8. októbra – nedeľa – 27. nedeľa v cezročnom období

1) BLAHOREČENIE DONA TÍTUSA
Prežívame veľkú radosť z nového slovenského saleziánskeho blahoslaveného Titusa Zemana. Dnes program blahorečenia pokračuje vo Vajnoroch ďakovnou sv. omšou o 10:30 a uložením relikviára bl. Titusa Zemana do vajnorského farského kostola Sedembolestnej Panny Márie.

2) MODLITBA SV. RUŽENCA
V októbri sa v kaplnke sv. Dominika Sávia budeme modliť ruženec od utorka do soboty od 17:00. Predmodlievať sa ho budú rôzne skupiny veriacich. Všetci ste naň srdečne pozvaní.

3) PRÍPRAVA NA SVIATOSTI

Aj tento rok sa v našom stredisku uskutočnia prípravy na prijatie sviatosti, zvlášť vám dávame do pozornosti tieto prípravy:
a) Príprava na sviatosť manželstva:
Príprava do manželstva sa uskutočňuje podľa usmernení z Pastierského listu arcb. Stanislava Zvolenského v tímoch. Prihlásiť na prípravu sa môžete u saleziánov Martina Joska, Milana Janáka, u  manželov Brillových alebo na stránke rodinaba.sk, kde bude aj ohlásenie príprav.
b) Príprava dospelých na prijatie sviatostí vstupu do kresťanského života:
Príprava na prijatie sviatosti krstu začína v septembri; príprava na sv. prijímanie a na sviatosť birmovania začína v októbri. Na tieto prípravy sa treba prihlásiť v sakristii alebo osobne u don Mariána Valábka.

01.10.2017