Ako nás podporiť

V prípade, ak chcete podporiť našu činnosť aj finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu (IBAN): SK14 0200 0000 0000 2023 2052. Do poznámky uveďte prosím text: Saleziani – dar.

Ak chcete priamo podporiť ekonomicky znevýhodnené rodiny alebo mladých, ktorí potrebujú pomoc (tzv. Sociálny fond Mamateyky), označte prosím váš milodar variabilným symbolom 66371.

Ak chcete podporiť revitalizáciu zelenej plochy pred hlavným vstupom ("Park kultúry"), označte prosím váš milodar variabilným symbolom 66372.

Vďaka!