Ako nás podporiť

V prípade, ak chcete podporiť našu činnosť aj finančným príspevkom, môžete tak urobiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu (IBAN): SK14 0200 0000 0000 2023 2052. Do poznámky uveďte prosím text: Saleziani – dar.

Ak chcete priamo podporiť ekonomicky znevýhodnené rodiny alebo mladých, ktorí potrebujú pomoc (sociálna poradňa "Ruka v ruke"), označte prosím váš milodar variabilným symbolom 66371.

Ak chcete podporiť revitalizáciu zelenej plochy pred hlavným vstupom ("Park kultúry"), označte prosím váš milodar variabilným symbolom 66372.

Vďaka!