Stretká | mamateyka.sk | - Saleziánske Mládežnícke Stredisko

Stretká

Čo sa za tým skrýva? Ide o týždňové stretnutia rovesníckych skupín (chlapcov a dievčat).
 
Ide nám o integrálny rozvoj osoby v duchu preventívneho systému. Systematické pôsobenie na detí a mladých prostredníctvom hier a katechéz, cez ktoré sa učia komunikovať a žiť v spoločenstve, objavovať svoje talenty a zručnosti. Stretnutia sa uskutočňujú pod vedením animátorov (mladých dobrovoľníkov) alebo bratov saleziánov a sestier saleziánok.
Základom našej činnosti a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou tradíciou. Prostredníctvom neho ukazujeme mladým, ako radostne prežívať každodenný život.

 
Dievčenské stretká:
SLAMKY (8. roč. ZŠ), Pondelok 17:00 - 18:30, Lucia Horniaková, Mirka Tatarková, Zuzana fmaň
BABINEC (5. - 6. roč. ZŠ), Utorok 16:00-17:00, Viki Zvijáková, Ica Pobehová, Marika fma
DRTIVÉ BLESKY (4. roč. ZŠ), Streda 16:00 - 17:00, Betka Pristašová, Eva Šatková fma
SKITTLES (9. roč. ZŠ), Streda 17:00 - 18:30, Monika Šimková, Terézia Nemčáková, Eva fma
CONVERSKY (II. SŠ), Streda 17:00 - 18:30, Anna Vlasáková, Eva fma
FONTÁNKY (2. roč. ZŠ), Štvrtok 15:30 - 17:00, Kika Köglerová, Lucia Králiková, Marika fma
ČOKOLÁDKY (4. roč. ZŠ), Štvrtok 16:00 - 17:30, Adela Majerčáková, Katarína Lučanová, Marika fma
MRKVY (I. SŠ), Štvrtok 16:00-17:30, Ivka Kunochová, Marika fma
DIVOŠKY (3. roč. ZŠ), Piatok 15:15 - 16:15, Baška Némethová, Monika Bošániová, Viki Hruboňová, Zuzana fma
AGENTKY (7. roč. ZŠ), Piatok 16:00 - 17:30, Nina Lučanová, Janka Krajčovičová, Katarína Mrkvová, Zuzana fma
HVIEZDIČKY (1. roč. ZŠ), Piatok 16:00 - 17:00, Peťa Pitoňáková, Zuzana fma
KRÁSNOOČKY (6. roč. ZŠ), Piatok 18:30-20:00, Katarína Karaffová, Monika Uhrová, Zuzana fma

Chlapčenské stretká:
TRETIACI, piatok 15.30, Šimon Borš, Martin Horváth, 3. roč. ZŠ
FRAJERI, piatok 15.30, Matúš Balšan, 4. roč. ZŠ
BANDITI, piatok 15.30, Fero Dravecký, Aďo Ševčík, 5. roč. ZŠ
POJAŠENÉ HLAVY, piatok 15:30, Jakub Gubáni, Dano Galbavý, 6. roč. ZŠ
ŽRALOCI, utorok 18.30, Mišo Staškovan, Dominik Najar, 7. roč. ZŠ
20 SEKÚND, torok 18.30, Jano Kaločaj, Peťo Hrutka, 7. roč. ZŠ
GAME OVER, utorok 18.30, Jozef Martinek SDB, 8. roč. ZŠ
PRESSBURG BOYS, streda 17.00, Matej Uher, Peťo Podhorský, 9. roč. ZŠ; 1. roč. SŠ
BOŽÍ GANG, štvrtok 19.15, Mišo Hudák, Matúš Borš, 2. roč. SŠ
BAZINGA, utorok 18.30, Juro Burda, Juro Karpiel, 3.-4. roč. SŠ

ANIMÁTORI:
FORMÁCIA ANIMÁTOROV (FA) (chlapci a dievčatá), víkend raz za mesiac. Trvá 3 roky.
V.Staškovanová, S.Najar, E. Šatková fma, M.Josko sdb, J.Martinek sdb, Z.Saloňová fma, J. Grigarová,

PRÍPRAVA NA ANIMÁTORA (PA) - chlapci, piatok a sobota raz za mesiac. Základná príprava trvá 2 roky. M.Josko sdb, J.Martinek sdb, J.Kaločaj, S.Majna

PRÍPRAVA NA ANIMÁTORKU (PA-TWEETY) - dievčatá, piatok a sobota raz za mesiac. Základná príprava trvá 2 roky. M. Valkovičová FMA, T.Staškovanová

 
Kontaktné osoby:
Martin Josko, SDB
Zuzana Saloňová, FMA