Krúžky

Ide o záujmové aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať dary a talenty deti a mladých. Taktiež táto činnosť prebieha v duchu preventívneho systému. U nás majú možnosť rozvíjať športové, tanečné, hudobné, tvorivé a mediálne zručnosti.


Chlapčenské krúžky:
FLOORBALL, pondelok/streda 15.15-17.00, Marko Pauhof, Peťo Krajčovič, 5.-9. roč. ZŠ
TECHNICKÝ, čas dohodou, Jozef Bajčan, 6.-9. roč. ZŠ
FUTBAL PRE NAJMENŠÍCH, piatky od 18.30 - 20.00. Predškoláci a prváci na ZŠ (2011 až 2013). (kontaktná osoba: Jozef Martinek SDB, Kamil Semanko)

FK MAMATEYKA - DOMINO  3 kategórie:
- U11 (prípravka) - ročníky 2008-2010, (po dohode aj 2011). TRÉNINGY: utorok a štvrtok od 15.00 do 16.30. Tréneri: Lukáš Tuhý, Sebastián Šelc.
- U13 (mladší žiaci) - ročníky 2006-2007. TRÉNINGY: utorok a štvrtok od 15.00 do 16.30.  Tréneri: Marek Németh, Lukáš Benko.
- U15 (starší  žiaci) - ročníky 2004-2005.  TRÉNINGY: pondelok, utorok a štvrtok od 17.00 do 18.30.  Tréneri: Viktor Bódi, Jozef Martinek SDB.
kotaktná osoba za FK: Jozef Martinek SDB (fkmamateyka@gmail.com)


Miešané krúžky:
DETSKÝ ZBOR, Ne 9:00, Katka Gulyášová, Anna Magdolenová, Martina Škvareninová fma, sv. omša o 11:00
KAPELA + GITARA, Pia 16:00 + sv. omša, Kika Koglerová, Lucka Králiková, Luky Tuhý
FOTOKLUB, Štvrtok 19:00 - 21:00, Vlado Škuta, Dominik Púčik

Kontaktné osoby:
Martin Josko, SDB
Eva Šatková, FMA