Krúžky

Ide o záujmové aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať dary a talenty deti a mladých. Taktiež táto činnosť prebieha v duchu preventívneho systému. U nás majú možnosť rozvíjať športové, tanečné, hudobné, tvorivé a mediálne zručnosti.


Chlapčenské krúžky:
FLOORBALL, pondelok/streda 15.15-17.00, Marko Pauhof, Peťo Krajčovič, 5.-9. roč. ZŠ
FK MAMATEYKA, utorok/štvrtok 15.00-16.30, Viktor Bódi, Lukáš Tuhý, ročníky: 2005, 2006, 2007
MALÁ KAMA, nedeľa 16.00, Matúš Najar, 6.-9. roč. ZŠ
TECHNICKÝ, čas dohodou, Jozef Bajčan, 6.-9. roč. ZŠ

Miešané krúžky:
DETSKÝ ZBOR, Ne 9:00, Katka Gulyášová, Anna Magdolenová, Martina Škvareninová fma, sv. omša o 11:00
KAPELA + GITARA, Pia 16:00 + sv. omša, Kika Koglerová, Lucka Králiková, Luky Tuhý
FOTOKLUB, Štvrtok 19:00 - 21:00, Vlado Škuta, Dominik Púčik

Kontaktné osoby:
Martin Josko, SDB
Zuzana Saloňová, FMA