Marcové stretnutie IMOS

Cieľom marcového stretnutia bolo utvrdiť zaujímavým spôsobom vedomosti o sviatosti zmierenia a ponúknuť rodičom tému spoločenstva a jeho vplyv na dieťa.
Druhé spoločné stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov sa uskutočnilo v nedeľu 13. marca. Animátori mali pre deti pripravených 6 úloh, ktoré museli najskôr vo svojej farbe nájsť. So splnenou úlohou museli vyhľadať dôstojného pána Zedňa. Úlohu skontroloval a skupiny získali lístky svojej farby, z ktorých mali poskladať ľútosť. Vďaka tejto aktivite si deti zopakovali svoje vedomosti o sviatosti zmierenia, jej priebehu a spoznali i spovednú miestnosť.
Počas toho ako deti plnili aktivity bol pripravený samostatný program pre rodičov. Mali možnosť sa niečo dozvedieť viac o spoločenstve, jeho význame a zmysle, ako aj zamyslieť sa nad svojimi deťmi a spoločenstvami, v ktorých ich deti trávia čas, kam patria a ako na nich vplývajú.
Vyvrcholením spoločného stretnutia bolo slávenie svätej omše.

13.03.2016