ZAČALI SME SA PRIBLIŽOVAŤ KU KRISTOVI V MLADÝCH

Počas prvej adventnej nedele spoločenstva sme tvorili adventné vence, aby nám v našich domovoch pripomínali Krista.
Všetko, čo vás pozývame zažiť počas štyroch adventných nedieľ je vyjadrením našich krokov k mladým saleziánskym štýlom.
Jednotlivé ponuky nájdete na bilboarde a v adventných listoch Mamateyky. Tie vám postupne prinášajú svedectvá členov Rady vpk o ich prežívaní výchovno-pastoračného projektu, katechézy s podnetmi na advent. Predstavujú sa vám v nich aj nové projekty nášho strediska, ktorými sa približujeme k mladým a ich rodinám.


05.12.2016