Kto sú noví saleziáni v našom stredisku?

V našom stredisku pribudli dvaja noví saleziáni. Aby sme im ušetrili veľa opakovaných odpovedí, poprosili sme ich odpovedať na niekoľko základných otázok, ktoré by tak či tak museli veľakrát odpovedať. Takto ich môžete rýchlejšie spoznať... Takže:
Jozef Pöstenyi


Odkiaľ pochádzaš?
Pochádzam z Kuklova.Je to najkrajšia dedina na Slovensku, v susedstve so Šaštínom.

Kde si ako salezián doteraz pôsobil?
Pôsobil som počas totality v Bratislave a v Piešťanoch.Pätnásť rokov som bol vychovávateľom učňov. Po nežnej revolúcii v Petržalke na Daliborovom námestíšesť rokov ako direktor a farár, potom na Mamatayovej šesť rokov ako ekonóm, nasledovali dva roky v Michalovciach ako ekonóm a vedúci pastorácie mládeže, potom som pôsobil v Partizánskom sedem rokov ako farár a ekonómztoho tri roky aj ako direktor. Naposledy som pôsobil v Šaštíne dva rokyako výpomocný duchovný a potom päť rokov ako administrátor farnosti

Čo ťa najviac zaujalo na don Boscovi?
Na don Boscovi ma najviac zaujala jeho láska k Bohu cez Pannu Máriu a jeho obetavosť pri práci na spáse duší. Tiež ma oslovil jeho optimizmus a dôvera v Boha.

Aké sú Tvoje záľuby? (čo robíš, keď nič nemusíš robiť ;-)
Mám záľubu v pestovaní kvetov a zeleniny. Rád chodím do prírody, zbieram huby veľmi rád spievam. Keď som ešte vládal rád som robill turistiku.

Čo ty a Petržalka?
V Petržalkesom prežil dvanásť rokov. Je to môj druhý domov. Prichádzam sem s veľkou radosťou a teším sa, že tu budem stretať mnoho dobrých ľudí, že obnovím staré priateľstvá. a ...

Najväčší sen v živote?
Najväčší sen v mojom živote je robiť radosť iným a tešiť sa z toho, že sa približujú j Bohu.


Ján Čverčko


Odkiaľ pochádzaš?
Košice

Kde si ako salezián doteraz pôsobil?
Noviciát som urobil v Poprade, kde som skladal prvé sľuby v r. 1995. Potom :
1995-97 Ponoviciat, Taliansko v Nave
1997-98 tirocinium Žilina
1998-99 tirocinium Šaštín
1999-2002 teológia Taliansko, Turín
2002-06 Žilina
2003 kňazska vysviacka 24.5.
2006-10 Košice
2010-13 Rím
2013-17 Šaštín

Čo ťa najviac zaujalo na don Boscovi?
láska a starostlivosť o večnú spásu ľudí osobitne mladých ľudí.

Aké sú Tvoje záľuby? (čo robíš, keď nič nemusíš robiť ;-)
Mam rad lyžovanie, futbal, hokej, bicykel.
Osobitne sa chcem podeliť s veľkou duchovnou záľubou: milujem spovedať tých, ktorí to žiadajú a milujem sam ísť sa spovedať.

Čo ty a Petržalka?
Teším sa na mladých, teším sa na oratko a teším sa na rodiny.

Najväčší sen v živote?
Aby ma Pán Boh prijal do neba, bol milosrdný k mojim veľkým slabostiam, pomohol mi zamilovať si Jeho vôľu a Pannu Máriu a učil sa stále úprimnej spovedi A aby duše ku ktorým ma posiela sa tiež všetky dostali do neba.

08.04.2017