Nie som až taký zmrd ako som si myslel

V marci uplynul rok od prvého kurzu pre žiakov ZŠ s názvom Orientačné dni Mamateyova. Pri tejto príležitosti sme Katke Porubskej, koordinátorke projektu, položili otázky o jej doterajších skúsenostiach s projektom a o budúcnosti kurzov v našom stredisku.Nadpis článku je výrok jedného absolventa kurzu Orientačné dni z tohto školského roka. Máš ešte nejaké obľúbené výroky od žiakov, alebo učiteľov?

Medzi tie, ktoré ma potešili, patria napríklad tieto: „Všimol som si, že predtým som tak viac prechádzal, že mám všade inú tvár, všade sa ináč správam, tak odvtedy sa snažím mať iba tú jednu tvár" alebo „Pri niektorých spolužiakoch, o ktorých sme si trebárs mysleli, že sú „najslabší", tak stalo sa, že pri niektorej aktivite práve vďaka jeho názoru sme dokázali vyriešiť nejakú úlohu" alebo tiež „Myslím si, že hlavne dôvera sa posunula, ale aj rešpekt a súdržnosť. Keď niekto niečo pokazí, tak ideme s tým všetci nie s tým ,že to je otrava alebo vďaka nemu teraz takéto niečo, ale skôr sa snažíme ho vyzdvihnúť."  Potešili ma aj vyjadrenia učiteľov, napríklad toto: „Uvedomila som si, že  deti sú v mnohom samostatné a často za nich riešim veci, ktoré si vedia vyriešiť aj bezo mňa. Mala by som im dať viac dôvery. Prekvapilo ma viac detí svojou úprimnosťou a otvorenosťou, a tiež šikovnosť niektorých, keď sa im dá príležitosť.”

Vo výchove ťažko hovoriť o číslach, ale predsa, aké čísla sa spájajú s Orientačnými dňami na Mamateyke odkedy fungujú?

Za rok fungovania projektu máme za sebou tieto čísla:
13 kurzov: 10 kurzov pre triedu, 3 kurzy pre mladých z detských domovov a ich dobrovoľníkov v programe Buddy,
9x téma „Moja trieda, moja partia", 1x téma „Čo zo mňa raz bude?", 3x vytvorenie Buddy dvojíc (dobrovoľník-dieťa z detského domova),
4x dvojdňový prespávací kurz, 6x trojdňový neprespávací kurz, 3x víkendový kurz,
208 detí a učiteľov: 4 školy (ZŠ Pankúchova, Gercenova, Dudova, Vincenta de Paul),
30 dvojíc z programu Buddy,
4 školenia pre tím: zaškolenie tímu do vedenia kurzov našimi partnermi vo Fryštáku, školenie na tému Spätná väzba vo Fryštáku, školenie o Potrebách žiakov na druhom stupni ZŠ školskou psychologičkou, Zaškolenie troch nových školiteľov vo Fryštáku,
2 supervízie,
1 veľké hodnotiace stretnutie tímu,

16 školiteľov, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii kurzov,
4 napísané projekty: z 2 sme získali 1800 eur na materiál a ozvučenie školiacej miestnosti,
1 informačný leták
2 partneri: Orientační dny DIS Fryšták, Orientačné dni Salezko Banská Bystrica.

Dobre vieme, že výchova je beh na dlhé trate, aký význam má potom trojdňový kurz a čo dokážu zmeniť tri dni výchovného vplyvu?

Uvedomujeme si, že tri dni u žiaka neurobia zázraky, no dokážu priniesť množstvo podnetov, ktoré môžu dozrievať aj neskôr a umožnia zažiť niečo, na čom sa dá ešte veľmi dlho stavať. Žiaci môžu spoznať seba, spolužiakov a svoju triedu v úplne inom svetle, zažiť si, že dokážu fungovať aj inak, ako boli doteraz zvyknutí a niekedy to stačí na to, aby zmenili svoje správanie. Učitelia, ktorí u nás boli tiež tvrdia, že naďalej používajú pri práci s deťmi niektoré veci, ktoré sa naučili počas kurzu. Určitým ukazovateľom sú aj dotazníky, ktoré účastníkom dávame pred a mesiac po kurze týkajúce sa dopadu kurzu na účastníkov, ktoré ukazujú pozitívnu zmenu. Zároveň uvažujeme do budúcnosti nad spôsobmi kontinuálnej spolupráce s triedami aj s učiteľmi. Práve kvôli tomu sa nevzdávame pôvodnej myšlienky spolupracovať najmä so ZŠ v Petržalke – vieme sa k nim dopraviť a oni môžu prísť k nám. V prípade záujmu chceme ponúkať opakované návštevy v triede a niektorí môžu využiť naše klasické strediskové ponuky ako doučovanie, herňu a pod.

Počuli sme, že pracujete na zhromaždení financií na to, aby ste od nového školského roka mohli zamestnať jedného človeka na plný úväzok. Ak sa vám to podarí, aká bude pridaná hodnota? Nedalo by sa začať s človekom na polovičný úväzok?

Realizácia jedného trojdňového kurzu si vyžaduje plus dva dni prípravy a hodnotenia a ďalšie dni mimo kurzu sú naplnené koordináciou školiteľov, prípravnými stretnutiami s nimi a s učiteľmi, nákupom materiálov, prípravou metodík a množstvom ďalších činností. Človek zamestnaný na plný úväzok bude mať čo robiť s týmto všetkým, zároveň bude môcť pracovať na skvalitňovaní metodík, rozvíjať kontinuálnu spoluprácu so školami účinnejšie, bude mať čas získavať si na seba peniaze. Po ročnej skúsenosti si dokonca myslíme, že realizácia kurzov nie je možná bez takéhoto človeka: a to sme doteraz zrealizovali len 13 kurzov. Pri polovičnom úväzku by nebolo možné stíhať toto všetko, čo je s kurzami spojené. Zároveň by daný človek musel pracovať ešte niekde inde a mať veľmi flexibilnú pracovnú dobu, čo výrazne komplikuje možnosti výberu človeka pre Orientačné dni.Aké sú vaše najbližšie plány do budúcnosti?

Okrem už spomínaného zamestnanca chceme priebežne začleňovať nových školiteľov a všetkých existujúcich školiteľov kurzov vzdelávať v spolupráci s partnermi z Fryštáku a Banskej Bystrice. Chceli by sme, aby pri projekte ostali naďalej prítomní aj saleziáni a saleziánky. V ideálnom prípade budeme vedieť zrealizovať maximálne dva kurzy do mesiaca, pričom kurzy s prespávaním budeme realizovať len výnimočne. Pri a po kurzoch chceme dávať väčší dôraz na učiteľa, ktorý s triedou pracuje ďalej: v prípade jeho záujmu ponúkať tipy, ako by mohol s triedou pracovať ďalej. S problémovými triedami by sme chceli byť v kontakte viackrát po kurze – zopakovať návštevy v škole, príp. ponúknuť možnosť opätovne sa zúčastniť kurzu. Na konci tohto školského roka by sme mali mať na licenčnom úrade zaregistrovanú ochrannú známku na názov Orientačné dni, ktorá bude spoločná pre nás a pre saleziánske stredisko v Banskej Bystrici. No a samozrejme neustále sa snažíme pracovať na skvalitňovaní samotných kurzov.10.05.2017