IMOS – príprava k prvému svätému prijímaniu

IMOS = Ide mi o svätosť
„Chcem aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania." (Don Bosco)
 
Termíny 2017/2018

STRETNUTIA DETI IMOS /od 15.00 - 17.30 – vrátane nedeľnej svätej omše/
15. 10. 2017, 12. 11. 2017, 10. 12. 2017, 14. 01. 2018, 25. 02. 2018, 18. 03. 2018, 22. 04. 2018

ĎALŠIE SPOLOČNÉ STRETNUTIA RODIČOV
14. 01. 2018; 25. 02. 2018, 18. 03. 2018, 22. 04. 2018

TERMIN PRVÉHO SVÄTÉHO  PRIJIMANIA:

Sobota 26. 05. 2018 o 9.30 hod. prva skupina (školy Lachova a Pankuchova)
Nácvik č. 1 – 24. 05. 2018 o 15.30 h
Nácvik č. 2 - 25. 05. 2018 o 15.00 + sviatosť zmierenia 25. 05. 2018 o 16.00 h

Sobota 26.5.2018 o 11.30 hod. druha skupina
Nácvik č.1 - 18.5. 2018 o 15.30 h.
Nácvik č.2 - 22.5. 2018 o 15.30 h.

Sviatosť zmierenia 25. 05. 2018 o 16.00 h (termín spovedenia detí je spoločný pre obidve skupiny) Detí z prvej skupiny sa vyspovedajú po skončení nácviku. Spovedať bude cca 9 kňazov: najprv deti a potom rodičov.