IMOS – príprava k prvému svätému prijímaniu

IMOS = Ide mi o svätosť
„Chcem aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania." (Don Bosco)
 
Dôležité informácie

Milí rodičia, milé deti pripravujúce sa na prijatie prvého svätého prijímania!


Vážime si, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa na prípravu na prijatie sviatosti Eucharistie v našej Kaplnke sv. Dominika Sávia v duchovnej správe Saleziánov dona Bosca v Bratislave Petržalke na Mamateyovej ulici č.4.

Termíny stretnutí IMOS od 15:00 do 18:00 ( sv. omša o17:00):

 

14.10.2018 – stretnutie aj pre rodičov

18.11.2018
16.12.2018

13.1.2019 – stretnutie aj pre rodičov

17.2.2019 – stretnutie aj pre rodičov

17.3.2019 – stretnutie aj pre rodičov

7.4.2019 – stretnutie aj pre rodičov

 

Slávnosť 1. svätého prijímania bude 18.5.2019.

 


Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa budeme snažiť priebežne aktualizovať.

Kontakt:imos.mamateyka@gmail.com