IMOS – príprava k prvému svätému prijímaniu

IMOS = Ide mi o svätosť
„Chcem aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania." (Don Bosco)
 
Termíny 2018/2019

Milí rodičia, milé deti pripravujúce sa na prijatie prvého svätého prijímania!
 
Vážime si, že ste sa rozhodli zapísať vaše dieťa na prípravu na prijatie sviatosti Eucharistie v našej Kaplnke sv. Dominika Sávia v duchovnej správe Saleziánov dona Bosca v Bratislave Petržalke na Mamateyovej ulici č.4.

Prihlasovanie na prípravu bude prebiehať od 10. do 30.9. 2018.
1. stretnutie IMOS s rodičmi bude 14. 10. 2018 o 15.00

Krstné listy (nie svedectvo o krste!) si pýtajte vždy na farskom úrade, kde bolo vaše dieťa pokrstené a prineste ich osobne pri prihlasovaní vášho dieťaťa.
Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa budeme snažiť priebežne aktualizovať.