IMOS – príprava k prvému svätému prijímaniu

IMOS = Ide mi o svätosť
„Chcem aby z vás boli čestní občania a dobrí kresťania." (Don Bosco)
 
 
Termíny 2017/2018

STRETNUTIA DETI IMOS /od 15.00 - 17.30 – vrátane nedeľnej svätej omše/
15. 10. 2017, 12. 11. 2017, 10. 12. 2017, 14. 01. 2018, 25. 02. 2018, 18. 03. 2018, 22. 04. 2018
 
ĎALŠIE SPOLOČNÉ STRETNUTIA RODIČOV
14. 01. 2018; 25. 02. 2018, 18. 03. 2018, 22. 04. 2018

TERMIN PRVÉHO SVÄTÉHO  PRIJIMANIA:
  Sobota  26. 05. 2018 o 10:30 h
Nácvik č. 1 – 24. 05. 2018 o 15.00 h
Nácvik č. 2 -  25. 05. 2018 o 15.00 + sviatosť zmierenia 25. 05. 2018 o 16.00 h