Otvorili sme ďalšie miesto na stretnutia

(19.10. 2017, Bratislava) Slávnostné otvorenie nového detského ihriska a areálu na saleziánskej lúke.

Na úvod don Janko Čverčko SDB požehnal prítomných a priestor parčíku i detského ihriska, predtým sa však krásne a krátko prihovoril deťom a mamám. Hlavnou myšlienkou bolo: "Všetko, čo Pán Boh stvoril, je dobré". Svätenou vodou pokropil miesto i ľudí.
Na otvoreNí bol prítomný aj don Andrej Kňaze SDB, ktorý stál pri zrode a realizácii celého podujatia a osobne sa poďakoval viacerým dobrodincom a sponzorom. Ako zástupkyňa sponzora detského ihriska bola prítomná pani Zuzana Merrifieldová z Medzinárodného klubu žien (IWCB). Na záver obaja spoločne prestrihli červenú pásku. Prítomné detičky sa hneď rozbehli a tešili sa krásnemu otvorenému ihrisku. Slávnostné otvorenie sa udialo počas akcie otvorenia Mamatka.Pozývame všetky mamičky a detičky vytvárať rodinu na Mamateyke počas celého roka. A hlavne ďakujeme saleziánom, že sú tu pre nás.

za mamičky Zuzana Vaňová