Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období - A

19.november 2017

Liturgický kalendár:
21. novembra – utorok –  Obetovanie Panny Márie, spomienka
22. novembra – streda – Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
24. novembra – piatok – Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
25. novembra – sobota – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
                                               Všetkých zomrelých rodičov saleziánov, spomienka
26. novembra – nedeľa –    KRISTA KRÁĽA, slávnosť

1) SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA

Minulú nedeľu, 12.11., sa pri všetkých sv. omšiach konala dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov. Na tento účel sa na Mamateyke podarilo vyzbierať 2324,- eur. Pán nech vašu štedrosť hojne odmení!

2) MAMATEYKÁRSKA KVAPKA KRVI
Mamateykárska kvapka krvi sa uskutoční 1.12.2017 v Garsónke 8:00-11:00. Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo na maily: horvath.martin97@gmail.com. Prihlásiť sa môžete v Garsónke alebo na už spomínanom maily.

3) KATARÍNSKA ZÁBAVA

Pozývame mladých od 15 rokov vyššie na KATARÍNSKU ZÁBAVU v piatok 24.11.  o 19:00 v starej čajovni tu na Mamatke. Téma tohtoročnej zábavy je Faux-Pas - Obleč sa najhoršie ako vieš. Vstupné sú 3 eurá. Lístky sa budú predávať po sv. omši o 9:30 a 11:00, po mládežníckej sv. omši v stredu o 19:00 alebo u Katky Lučanovej.

4) SOŠ SV. JOZEFA ROBOTNÍKA POZÝVA
Naša SOŠ sv. Jozefa Robotníka pozýva všetkých záujemcov o štúdium na tejto škole na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutoční 8.12. od 9.00-13.00 na škole v Žiline. Počas neho môžete vidieť v praxi našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov a dozvedieť sa o týchto odboroch viac. Viac informácií nájdete na www.sos.sdb.sk.

19.11.2017