8.12. slávnostná sv.omša a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie


Čo to znamená zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie?


Zasvätiť sa znamená zrieknuť sa seba, svojich vlastných túžob a plánov, dať sa ako dieťa úplne do rúk Nebeskej Matky, aby nás ona pretvárala, aby nás robila podobnými jej Synovi. Znamená to nasmerovať svoj život k Bohu skrze Máriu, a ochotu konať pod jej vedením to, čo od nás Boh žiada, žiť naplno svoje krstné záväzky
- Tí, ktorí by chceli aj navonok vyjadriť svoju lásku k Panne Márii môžu doniesť na túto svätú omšu za svoju rodinu jednu bielu ružu.


ZASVӒTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička, hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojím nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna Ježiša.
Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prosíme o miesto v tvojom Nepoškvrnenom Srdci.
Panna Mária Fatimská, Matka Cirkvi, ochraňuj nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, všetkých kňazov, diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa vždy viac pripodobňovali Tvojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi, a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej rodiny.
Sedembolestná Matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa vinuli k tebe v úzkostiach i bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a pokoji.
Zhliadni svojím milostivým pohľadom i na našu farnosť a saleziánsku rodinu na Mamateyke a pros za ňu u svojho Syna.
Pozri na tích, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Posilni starých, chorých a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž, že najväčšiu radosť prináša rozhodnutie podeliť s s inými. Prosíme ťa zhliadni na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet. Nech všetci kresťania otvorene a s láskou ohlasujú evanjelium života ľuďom dnešnej doby.
Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra, aby si vedel uvedomiť  i oľutovať svoje hriechy a aby vzrastala jeho nádej v Boha.
Mária, znamenie nádeje a útechy! Pomáhaj nám, aby sme v tomto roku storočnice Fatimy pocítili naliehavosť pozvania vrátiť sa do domu Otca a aby sme počúvali Tvoj materinský hlas: „Urobte, čo vám Kristus povie!" Nech tvoju starostlivosť pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier.
Panna Mária Fatimská, Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu v knihe O pravej úcte k Panne Márii