Vynovené ihrisko na Mamateyke

V saleziánskom stredisku na Mamateyovej je šport jedným z hlavných pilierov aktivít pre deti a mládež. Máme k dispozícií dostatok priestoru na športovanie, ale časť z neho bola už v nevyhovujúcom technickom stave. Tento rok sa nám vďaka finančnej podpore Bratislavského Samosprávneho Kraja v hodnote 10 000 EUR podarilo zrekonštruovať betónové ihrisko na futbal a basketbal a okolie veľkého futbalového ihriska. Išlo o podporu vrámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (https://brds.sk/), náš projekt sa volal "Refreš ihrísk". Rekonštrukčné práce prebiehali od júna do októbra a po ich skončení sme mohli s radosťou odovzdať ihriská do užívania množstvu detí a mladých, ktorí k nám chodia športovať. Sme veľmi radi že vďaka štedrej podpore BSK môžeme petržalským deťom poskytovať kvalitnejšie možnosti na športovanie a tým zmysluplnejšie napĺňať ich voľný čas. ĎAKUJEME!
03.11.2017