Oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období - B

11. februára 2018

Liturgický kalendár:
    14. február – streda – POPOLCOVÁ STREDA
    18. február – nedeľa – 1. pôstna nedeľa

1) PÔSTNE OBDOBIE
Tento týždeň začína na Popolcovú stredu obdobie 40-dňovej prípravy na Veľkú noc. V tento deň sa spoločne postíme – nejeme mäsitý pokrm a dospelí ľudia do 60 rokov prežívajú miernosť v jedle a solidaritu s chudobnými tým, že jedia iba 3-krát, z toho raz do sýtosti. Sv. omše na Popolcovú stredu budú v nezmenenom čase – o 17:30 a o 19:00.
Počas pôstu pozývame mladých na katechézy, ktoré budú bývať každú stredu po mládežníckej sv. omši. Krížové cesty budú bývať v našej kaplnke v piatok po večernej sv. omši a v nedele spolu s celou Petržalkou v Marianke od 15:00.  

2) PREDNÁŠKA A DISKUSIA S EXORCISTOM
Pozývame vás na stretnutie s exorcistom Giannim Sinim, autorom knihy Diabol kúzla zbavený z dielne nášho Vydavateľstva Don Bosco. V stredu, 21.2. o 19:00 bude mať u nás na Mamateyovej svätú omšu a následne po nej bude mať prednášku a prezentáciu knihy, cca o 20.00. hod. Obsahom bude: strata dôležitých kresťanských hodnôt, rozšírenie okultných praktík a mágie či poverčivosť ľudí.

3) V PAPUČIACH
Kaviareň Garsónka vás pozýva na diskusný večer s názvom V papučiach, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu, 11.2. o 17:00. Ďalším hosťom bude direktorka sestier sr. Kaťa Berešová. Tešíme sa na vás!

4) DO PRE RODINY
V utorok 13.2. sa v našom stredisku uskutoční DO saleziánov spolupracovníkov, na ktorú pozývame aj ostatné rodiny i tých, ktorí by sa pred pôstom chceli zastaviť, počúvať Boží hlas a zmieriť sa s Bohom. DO začína o 17:30 v dolnej čajovni.

5) NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
V dňoch 12. – 18.2. bude prebiehať Národný týždeň manželstva. Cieľom národného týždňa manželstva je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Témou tohtoročného týždňa je: Manželstvo-umenie lásky. V rámci tohto týždňa Vás pozývame v pondelok 12.2. o 19:00 k saleziánom na Miletičku na prednášku v rámci Family Garden o krízach v manželstve a v piatok 16.2. o 18:30 do Garsónky na premietanie filmu pre manželov spojenou s diskusiou (o deti bude počas filmu postarané).

6) PRÍPRAVA DO MANŽELSTVA
Pozývame manželov, ktorí by boli ochotní slúžiť snúbencom pri príprave na sviatosť manželstva na formačné školenie manželských párov, ktoré sa uskutoční  v Centre pre rodinu v termíne:  16.2. (piatok) od 16,00 do 21.00. Bližšie informácie sa môžete dozvedieť u dona Mariána Valábka.

7) STRETNUTIE LEKTOROV
Pozývame lektorov a všetkých, ktorí túžia vykonávať službu lektora v našej kaplnke (hlavne mladých) na stretnutie s donom Mariánom Valábkom, ktoré sa bude konať vo štvrtok  15.2  o 19:00 hod v Garsónke, trvalú formáciu lektorov odporúča aj pápež František.

8) RODINNÝ TÁBOR
Aj v tomto roku sa uskutoční rodinný tábor - v termíne od 4.8. do 11.8. Viac informácií je na plagáte na nástenke vo vestibule. Rodiny, ktoré by mali záujem prosíme, aby sa predbežne prihlasovali na uvedených kontaktoch podľa možnosti do konca februára.

9) 10. VÝROČIE BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZY
Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

10) BOJ PROTI HLADU
Na budúcu nedeľu (18.2.) sa po sv. omšiach vo vestibule uskutoční zbierka s názvom „Boj proti hladu". Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť aktivity vincentínskej rodiny na Haiti, v Hondurase, na Ukrajine, v Albánsku, Rusku a na Slovensku. V ich mene vám úprimne ďakujeme a želáme, nech Pán požehná vašu štedrosť! Ďalšie informácie nájdete na plagáte na nástenke.

11) 2% PRE MAMATEYKU
Je tu možnosť aj tento rok darovať svoje 2% Domke. 2% z dane sú použité na chod stretiek, krúžkov a realizovanie akcií v rámci nášho strediska. Aj vďaka tomu môžu mladí robiť more dobra. Všetky potrebné informácie nájdete vo vestibule alebo na mamateyka.sk.

12) DOD NA GYMNÁZIU SVÄTEJ RODINY
Gymnázium Svätej Rodiny na  Gercenovej ul. 10  pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné štúdium  na  deň otvorených dverí,  ktorý sa  uskutoční  13. 2. 2018  (utorok) od 9. 00 do 17.00 hod. V školskom   roku   2018/2019   gymnázium  otvára 1 triedu  8-ročného štúdia s počtom žiakov 26.

11.02.2018