Oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu - A

15.apríla 2018

Liturgický kalendár:
22.apríl – nedeľa –        4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1) TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA
Budúca nedeľa (štvrtá veľkonočná) je známa aj ako Nedeľa dobrého pastiera. Z tejto príležitosti nás v týždni od 16. - 22. apríla 2018 sv. otec František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Na Mamatejke sa budeme modliť na tento úmysel na sv. omšiach po sv. prijímaní. Zároveň budúcu nedeľu budete môcť pri nedeľnej zbierke prispieť na saleziánsku formáciu, teda na tých mladých, čo hľadajú svoje povolanie a začínajú robiť prvé kroky na ceste saleziánskeho povolania.

2) IMOS
Dňa 22.4. (budúcu nedeľu) sa o 15.00 uskutoční ďalšie stretnutie IMOS. Srdečne ich pozývame a všetkých prosíme o modlitby za deti (ale aj ich rodiny), aby sa čo najlepšie pripravili na prijatie Ježiša v Eucharistii.

3) SNÚBENCI
Tešíme sa, že mnohí mladí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo. Počas celého školského roka prebiehajú rôzne kurzy prípravy na manželstvo. Odporúčame snúbencom, aby pri organizovaní sobáša si nenechávali kurz prípravy pred manželstvom na poslednú chvíľu. Aktuálne kurzy ako aj možnosť prihlásiť sa je na stránke domanzelstva.sk.

4) PREDNÁŠKA V GARSÓNKE
Pozývame vás, zvlášť mladých, na diskusiu, v ktorej sa "hardcore dobrovoľníci" stretnú s "hardcore študentmi" a budú spoločne s nimi hľadať spôsob, ako pracovať so svojím časom - v prospech druhých alebo v prospech seba? Diskusia sa uskutoční v utorok (17. apríla) po sv. omši, čiže o 18:15 v Garsónke. Ak vás zaujíma aj to, ako zladiť svoje aktivity so svojím životným poslaním, nemôžete chýbať!

5) KOMENSKÉHO INŠTITÚT
Na nástenke nájdete plagát a letáčiky Komenského inštitútu, ktorý ponúka priestor získať vedomosti a zručnosti na realizovanie svojich nápadov, ako učiť inak a lepšie.


15.04.2018