Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období – B

14.október 2018

Liturgický kalendár:
15. október – pondelok – Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
17. október – streda – Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
18. október – štvrtok – Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
21. október – nedeľa – 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1) MISIJNÁ NEDEĽA
Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Je to svetový deň modlitieb za misie a podpory misijných diel. Z tohto dôvodu bude aj u nás zbierka na misie, ktorej výťažok bude použitý na saleziánske misie.

2) PROGRAM PRE MLADÝCH
Mladých ktorí zavítali na Mamateyku prvý krát a chceli by chodiť na mládežnícke stretko, majú možnosť sa naň zapísať v Garsónke u sr. Kati Berešovej. Zároveň všetkých mladých pozývame na mládežnícku sv. omšu každú stredu o 19:00. Po mládežke majú možnosť stráviť čas v našej Garsónke alebo si zašportovať v telocvični (hrá sa florbal a volejbal). Tiež vás pozývame na vešpery so saleziánskou komunitou v utorok a vo štvrtok o 18.45.

3) Z GARSÓNKY
Aj tento rok sa môžete zapojiť do rozvojového programu DofE, ktorý im umožní rozvíjať sa v oblastiach športu, talentu a dobrovoľníctva. Ponuka je určená pre mladých 14-24 rokov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17.10.2018 zaslaním motivačného listu na dofe.mamateyka@gmail.com.
Pozývame vás na koncert May Be Siblings 19.októbra - piatok o 19:30 v Garsónke. May Be Siblings sa predstavia s novým projektom "Zvnútra Von", v ktorom prvýkrát odznie ich vlastná tvorba.
A tak ako každú nedeľu aj dnes vás po sv. omši o 9:30 pozývame „Na kávičku", kde bude na pozvanie direktora malé presso zadarmo.

4) JESENNÁ BRIGÁDA - ZAZIMOVANIE IHRÍSK
Pozývame všetkých, ktorí by nám chceli pomôcť so zazimovaním ihrísk na brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21.10.. Chceme počas nej zazimovať detské ihrisko a urobiť poriadok na vonkajších ihriskách a v okolí nášho strediska. Pre brigádnikov bude pripravený chutný obed. Stretneme sa o 9.00 na futbalovom ihrisku, pri výdajni.

5) 1.STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH – IMOS
Dnes popoludní sa uskutoční prvé stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. prijímanie – IMOS. Stretnutie sa začína o 15.00 a trvá do 18:00. V rámci stretnutia bude aj sv. omša (o 17:00). Zverujeme tieto deti aj s ich rodinami do vašich modlitieb.

6) VIZITÁCIA REGIONÁLA
V utorok a v stredu bude v našom dome prebiehať mimoriadna vizitácia. Naším vzácnym hosťom bude člen hlavnej rady saleziánov don Tadeusz Rozmus, ktorý ako regionálny radca vykonáva na Slovensku mimoriadnu vizitáciu saleziánskych komunít, ktorá býva vždy raz za niekoľko rokov. V rámci vizitácie sa k saleziánskej rodine prihovorí na sv. omši v utorok o 17.30.

7) FAMILY GARDEN
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku PhDr. Ivana Valkoviča: "Aký je recept na šťastné manželstvo - existuje vôbec?" dňa 15.10.2018 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

8) MODLITBA RUŽENCA V OKTÓBRI
V októbri sa v kaplnke sv. Dominika Sávia budeme modliť ruženec od utorka do soboty od 17:00 (v piatok o 17:30). Predmodlievať sa ho budú rôzne skupiny veriacich. Všetci ste naň srdečne pozvaní.


14.10.2018