Oznamy na 4. adventnú nedeľu – C

23.december 2018

Liturgický kalendár:
25. december – utorok – NARODENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok,
sv. omše – v noci o 22:00, 24:00, v DTV o 22:00, cez deň – 7:30, 9:30, 11:00, v DTV o 9:30
26. december – streda – Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok, sv. omše o 7:30 a 9:30 (o 11:00 nie je!)
27. december – štvrtok – Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
28. december – piatok – Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
30. december – nedeľa – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

1) PREDVIANOČNÁ BRIGÁDA
Ďakujeme všetkým účastníkom včerajšej brigády, že si našli čas a pomohli nám urobiť generálne upratovanie domu a vyzdobiť našu kaplnku a vestibul, aby sme mohli v peknom prostredí sláviť Vianočné sviatky. Nech Pán požehná vašu štedrosť!

2) ADVENTNÝ LIST
Pri východe z Mamateyky budeme rozdávať adventné listy, v ktorých, okrem rozpisu sv. omší na Vianočné obdobie, nájdete aj úvodník dona Štefana Turanského a tiež Vianočný pozdrav našej saleziánskej rodiny z Mamateyky.

3) PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE
Pozývame všetkých, ktorí chcú ešte využiť poslednú možnosť zmieriť sa s Nebeským Otcom pred Vianočnými sviatkami na spoločné predvianočné spovedanie, ktoré bude túto nedeľu popoludní 15:00-19:00.

4) ADVENTNÝ ANJEL
Dnes je ešte posledná možnosť splniť priania z adventného anjela a zažiť tak skúsenosť porozumenia, spoločenstva a konkrétneho fyzického stretnutia.

5) VIANOČNÝ PUNČ
Po polnočnej sv. omše pozývame všetkých, ale zvlášť mladých, do Garsónky  na Vianočný punč, kde chceme aj tak neformálne osláviť Ježišovo narodenie.

6) KOLEDOVANIE
Toho roku bude možnosť v našom stredisku prispieť na Dobrú novinu na slávnosť Narodenia Pána po sv. omšiach o 9:30 a o 11:00 do osobitnej pokladničky vo vestibule. Na sv. omši o 11:00 nám pastieri aj v scénke priblížia príbeh Ježišovho narodenia. Viac informácií nájdete na dobranovina.sk

7) OBNOVENIE MANŽELSKÝCH SĽUBOV NA NEDEĽU SV. RODINY
Budúca nedeľa je nedeľa sv. rodiny; vtedy si manželia budú mať možnosť pri sv. omšiach obnoviť manželské sľuby.

8) Z GARSÓNKY
(na sv.o. o 9:30) A tak ako každú nedeľu aj dnes vás po sv. omši pozývame Na kávičku, kde bude na pozvanie direktora malé presso zadarmo.

23.12.2018