Oznamy na sviatok Krstu Krista Pána

13.január 2019

Liturgický kalendár:
15. január – utorok –     Bl. Alojza Variaru, saleziána, kňaza, spomienka
17. január – štvrtok –     Sv. Antona, opáta, spomienka
20. január – nedeľa –     2. nedeľa v cezročnom období

1) IMOS
Dnes popoludní sa uskutoční ďalšie stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. prijímanie – IMOS. V rámci stretnutia bude aj téma a stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich. Stretnutie sa začína o 15.00 a trvá do 18.00. V rámci stretnutia bude aj sv. omša o 17.00.

2) CESTOVATEĽSKÁ GARSÓNKA POZÝVA
Garsónka vás pozýva na ďalší cestovateľský zážitok: tentokrát sa môžete dozvedieť viac o živote v Iraku. Mladí Iračania vám prezradia aj to, ako tam vyzerá chodenie a romantické vzťahy. Tešíme sa na vás už túto stredu večer po mládežke o 20.00.

3) Z GARSÓNKY
(na sv.o. o 9:30) A tak ako každú nedeľu aj dnes vás po sv. omši pozývame     Na kávičku, kde bude na pozvanie direktora malé presso zadarmo.

4) DOMKA – PODPISOVANIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE
Dnes po sv. omšiach o 9:30 a o 11:00 budeme zbierať podpisy členov Domky. Preto prosíme všetkých členov Domky, aby sa zastavili po týchto sv. omšiach vo vestibule, kde vás budú čakať dievčatá z Domka teamu, ktoré vám v tom pomôžu.

5) ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY
Naše stredisko sa zapojilo do celoslovenskej akcie Adorácia rodín za rodiny. Dňa 5.2. sa v čase od 8.00-20.00 uskutoční 12-hodinová adorácia. Spoločne si budeme vyprosovať Božie požehnanie a dar jeho pokoja a múdrosti pre naše rodiny. Hľadáme 12 zodpovedných zástupcov z rodín, ktorí by prevzali zodpovednosť za 1 hodinu s Pánom v eucharistii. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u Márii Bučkovej alebo sa rovno zapísať na nástenke vo vestibule.

6) FAMILY GARDEN
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na svedectvo manželov Kardošových na tému: "Ako sme zvládli prekonať manželskú krízu?"  dňa 14.1.2019 (pondelok) o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

13.01.2019