Oznamy na 8.nedeľu v cezročnom období – C

3.marec 2019

Liturgický kalendár:
6. marec – streda – POPOLCOVÁ STREDA
10. marec – nedeľa – 1. pôstna nedeľa

1) PÔSTNE OBDOBIE
Tento týždeň začína na Popolcovú stredu obdobie 40-dňovej prípravy na Veľkú noc. V tento deň sa spoločne postíme – nejeme mäsitý pokrm a dospelí ľudia do 60 rokov prežívajú miernosť v jedle a solidaritu s chudobnými tým, že jedia iba 3-krát, z toho raz do sýtosti. Sv. omše na Popolcovú stredu budú v nezmenenom čase – o 17.30 a o 19.00.
Počas pôstu pozývame mladých na stredajšie katechézy, začíname na budúcu stredu (13.3.) po mládežníckej sv. omši. Krížové cesty budú bývať v našej kaplnke v piatok po sv. omši o 18.00 a v nedele spolu s celou Petržalkou v Marianke od 15.00.
Spolu s farským kostolom na Daliborovom nám. ponúkame na tento pôst úvahy na každý deň. V tlačenej verzii si ich môžete zobrať na stolíku s časopismi. Kto by mal záujem o elektronickú verziu, nech nechá svoju mailovú adresu v sakristii.

2) BOJ PROTI HLADU
Vincentínska rodina ďakuje za zbierku proti hladu, ktorá sa konala na  Mamateyke minulú nedeľu. Zbierka vyniesla 763,30 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary! 

3) DO PRE RODINY
V utorok 5.3. sa v našom stredisku uskutoční DO saleziánov spolupracovníkov, na ktorú pozývame aj ostatné rodiny i tých, ktorí by sa pred pôstom chceli zastaviť, počúvať Boží hlas a zmieriť sa s Bohom. DO začína o 17:30 v dolnej čajovni.

4) Z GARSÓNKY
(na sv.o. o 9.30) A tak ako každú nedeľu aj dnes vás po sv. omši pozývame Na kávičku, kde bude na pozvanie direktora malé presso zadarmo.

5) DOD NA ZŠSMŠ SV. URŠULE
Základná škola s materskou školou svätej Uršule všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 13.marca 2019. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.

6) KARNEVAL
Milé deti 0-5 rokov! Srdečne vás pozývame na Mamatkovský karneval, ktorý sa uskutoční v utorok 5.3. o 9.30 u saleziánov v kongresovej sále. Tento rok nás pobaví Šašo Jaro. Vezmite so sebou aj svojich rodičov a povedzte im, že väčšia zábava to bude, ak si na seba vezmú tiež nejaký jednoduchý maškarný doplnok.

7) 2% PRE DOMKU
Aj tento rok môžete darovať svoje 2% alebo 3% Domke na Mamateyke. Tie sú počas roka použité na chod stretiek, krúžkov, podujatí a všetkých aktivít v rámci nášho strediska. Všetky potrebné informácie nájdete vo vestibule alebo na mamateyka.sk.

03.03.2019