Kaplnka

Rozpis sv. omší:
Pondelok:  sv. omša nie je

Utorok - Sobota:  17:30

Nedeľa:  7:30; 9:30; 11:00


Mládežnícka sv. omša každú stredu o 19:00

(počas letných prázdnin mládežnícka sv. omša nie je)


Prikázané sviatky:
- pracovný deň    17:30; 19:00
- deň pracovného pokoja v týždni
  (nie sobota)   7:30; 9:30; 17:30

 

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v utorok až sobotu od 17:00 do skončenia svätej omše a v nedeľu  počas svätých omší.

UTOROK - SOBOTA: od 17:00, aj v stredu počas mládežníckej sv. omše o 19:00

NEDEĽA: spovedajú 2 kňazi počas svätých omší (7:30; 9:30; 11:00)


Prikázané sviatky:

1. január – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

6. január – Slávnosť Zjavenia Pána

Nanebovstúpenie Pána (štvrtok, 40. deň po Veľkej noci)

Slávnosť Najsvätejšieho Tela aKrvi Krista Pána (štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice)

29. jún – Sv. apoštoli Peter aPavol

15. august – Nanebovzatie Panny Márie

1. november – Slávnosť Všetkých svätých

8. december – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

25. december – Narodenie Pána