Oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu - C

2. jún 2019

Liturgický kalendár:
5. jún – streda – Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
8. jún – sobota – Bl. Štefana Šándora, rehoľníka, mučeníka, spomienka
9. jún – nedeľa – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

1)Z GARSÓNKY
(na sv.o. o 9.30) Aj dnešnú nedeľu vás po sv. omši pozývame do Garsónky na malé presso zadarmo.

2)LETNÉ TÁBORY
Aj tento rok by sme chceli pozvať vaše deti na letné tábory. Prihlášky a viac informácii nájdete na nástenke vo vestibule.

3)DofE
DofE je rozvojový program pre všetkých mladých vo veku 14 - 24 rokov, ktorí chcú splniť niektoré svoje sny v oblasti športu, rozvoja talentu a dobrovoľníctva a zvládnu dva dni s partiou v prírode. Absolventi získajú medzinárodne uznávaný certifikát a budú mať niekoho, kto ich bude na ceste za svojimi cieľmi sprevádzať. Minulý rok získalo prestížne ocenenie prvých 5 absolventov. Deadline na prihlásenie je 16.6.2019 na dofe.mamateyka@gmail.com. Noví účastníci začnú od polovice septembra.

4)ATAK
Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na premiéru inscenácie AGNUS DEI. Predstavenie o novodobom stotníkovi pod krížom a stretnutí s Bohom a bolesťou sa uskutoční dnes o 20.00 v Bratislavskom UPC.

5)20 ROKOV EXALIEVOV NA SLOVENSKU
Milí exallievi a priatelia dona Bosca, srdečne vás pozývame v sobotu 22.6.2019 na ďakovnú púť mimoriadnym vláčikov z Bratislavy do Šaštína pri príležitosti 20. výročia založenia združenia Exallievov. Viac informácii nájdete na nástenke, prípadne na stránke www.exallievi.sk.

6)TURÍČNA VIGÍLIA NA DALIBORKU
Farnosť Povýšenia sv. Kríža v Petržalke pozýva veriacich na Vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Program začína v piatok 7.6.2019 o 16.00 hod. tichou adoráciu s možnosťou sv. zmierenia. O 18.00 hod. začne sv. omša s tematickou kázňou celebrovaná P. Milanom Bubákom SVD. Po nej nás čaká moderovaná adorácia na tému: "Oslobodení mocou Ducha". Večer 8.6.2019 o 21.00 hod. začne Slávnostná Vigília modlitbou chvál a zvelebovania Ducha Sv. pri adorácii a po nej slávnostná sv. omša celebrovaná otcom biskupom Jozefom Haľkom. Tešíme sa na stretnutie a modlitbu spolu s vami.02.06.2019