MOST - Dom sociálnych služieb

Hľadáme klientov s duševnou poruchou do podporovaného bývania
Ponúkame voľné miesta v našom podporovanom bývaní v Bratislave

         
Pre koho: pre ľudí s duševným ochorením
Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o domácnosť, či hospodáriť  s peniazmi je táto služba určená práve pre Vás.

Kde:  Službu poskytujeme v dvoch plne zariadených bytoch v Bratislave.

O ponúkanej službe:
Klient nastúpi do Podporovaného bývania na dobu max 5 rokov, počas ktorých sa pod vedením bytového asistenta naučí  samostatnejšie zvládať požiadavky spojené
s vedením domácnosti, hospodárením a nárokmi, ktoré kladie na človeka bežný život. Cena za službu je 142,50 Eur / mesiac.

Na koho sa môžete obrátiť :
Mgr. Zdenka Killingerová,  vedúca prevádzky  podporovaného bývania,
tel. kontakt: 0910 318 324, email: prevadzka@dss-most.sk

08.08.2019