Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období - C

13.október 2019

Liturgický kalendár:
15. október - utorok - Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
17. október - štvrtok - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
18. október - piatok - Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
20. október - nedeľa - 29. nedeľa v období cez rok C - misijná nedeľa

1. MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA - októbrová pobožnosť
Počas októbra sa modlíme svätý ruženec pred svätými omšami, od utorka do soboty o 17.00 hod. Blíži sa veľký modlitebný deň - už 18. októbra (piatok) sa budú deti a ich rodičia, po celom svete, modliť ruženec za pokoj a jednotu, v rámci akcie „Milión detí sa modlí ruženec", do ktorej sa spolu s deťmi zapojíme aj my po oratkovskej svätej omši.

2. MLÁDEŽNÍCKE STRETKÁ - možnosť zapísať sa
Kto má záujem sa začleniť do niektorého spoločenstva je možnosť tak urobiť v Garsónke a zapísať sa do zoznamu. Všetkých mladých pozývame na „mládežku" v stredu o 19.00 hod., ktorú bude celebrovať salezián don Štefan Kormančík, bude po nej možnosť diskusie o misiách.

3. OKTÓBROVÁ VÝZVA pre mladých - kafe s babi, pivo s dedom
Pripomíname, že čas októbrovej akcie sa kráti, preto neváhajte a urobte radosť všetkým babkám aj dedkom a pozvite ich do Garsónky.
Jazzový koncert
Garsónka vás pozýva na jazzový koncert Terezy Froncovej a jej priateľov v piatok 25.októbra o 19:30, viac info na FB.

4. OKTÓBER MESIAC MISIÍ - misijné ponuky
Okrem modlitieb za misionárov vás pozývame na mini-misijný trh, ktorý bude dnes po svätých omšiach 9.30 a 11.00 hod. Zakúpením pohľadnice či iného výrobku môžete podporiť saleziánsku misiu v Azerbajdžane. Za vašu pomoc, duchovnú i hmotnú, vám zo srdca ďakujú sestry saleziánky z Baku. Túto možnosť zakúpenia pohľadníc a rôznych predmetov máme ešte do konca mesiaca v Garsónke.

5. FAMILY GARDEN - pozvanie na prednášku
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku Mgr. Lucie Drábikovej, PhD.: "Odpustenie, cesta k slobode"  dňa 14.10.2019 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

6. CHORUS SERAPHICUS - ponuka zboru
Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus, ťa pozýva, aby si sa k nemu pripojil. Stačí prísť v pondelok 14., alebo v stredu 16. októbra t. r. o 18.00 hod. do budovy Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná   č. 1 a na vrátnici sa opýtať na nábor do zboru Chorus Seraphicus. Viac informácií je na výveske.

13.10.2019