Oznamy na nedeľu krstu Krista Pána

12. január 2020

Liturgický kalendár:
15. január - streda - Bl. Alojza Variaru, kňaza - ľubovoľná spomienka
17. január - piatok - Sv. Antona, opáta - spomienka
19. január - nedeľa - 2. nedeľa v cezročnom období

1. IMOS - príprava na prvé sväté prijímanie
Popoludní (nedeľa) 12. januára sa uskutoční ďalšie stretnutie pre  deti spolu s rodičmi - pripravujúce sa na sväté prijímanie o 15.00 hod v našom stredisku, ktoré končí svätou omšou o 17.00 hod. v kostole.

2. POSVIACKA BYTOV - ponuka pre rodiny
Záujemci o posvätenie domu alebo bytu nech sa zapíšu to tabuľky pripravenej v sakristii.

3. PRÍPRAVA SNÚBENCOV - ponuka
Povzbudzujeme snúbencov, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva v Novom roku, aby sa prihlásili na prípravu u don Vilhana alebo na stránkach: www.rodinaba.sk, alebo www.domanzelstva.sk.

4. GARSÓNKA - ponuka
Prednáška Prirodzené plánovanie rodičovstva:
Pozývame Vás na úvodnú prednášku o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, ktorá je určená všetkým snúbencom aj manželom, s MUDr. Renatou Mikušovou budúcu nedeľu o 15:00 v Garsónke.
Národný týždeň manželstva:
Hľadáme pomoc pri organizácii podujatí k národnému týždňu manželstva v našom stredisku. Za akúkoľvek pomoc budeme vďační. Napíšte na garsónka.mamateyka@gmail.com alebo nechajte na seba kontakt v Garsónke.

5. FAMILY GARDEN - pozvanie na svedectvo
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na svedectvo manželov Klinkových na tému: "Príbeh krízy nášho manželstva"  dňa 13.1.2020 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.

6. BOJ PROTI HLADU - zbierka
Vincentínska rodina vyhlasuje 13. ročník zbierky „Boj proti hladu". U nás na Mamateyke budeme mať možnosť prispieť 19.1.2020 zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach. Ďalšie informácie ako číslo účtu a SMS nájdete na plagáte vo vestibule.

12.01.2020