Oznamy na 2. pôstnu nedeľu - A

08. marec 2020

Liturgický kalendár:
15. marec - nedeľa - 3. pôstna nedeľa
    
1. PÔSTNE OBDOBIE
Počas pôstu pozývame mladých pôstne kázne, každú stredu počas mládežníckych sv. omší. Krížové cesty budú bývať v našej kaplnke v piatok po druhej svätej omši a v nedele spolu s celou Petržalkou v Marianke od 15.00 hod. Viac informácií na nástenke.

2. GARSÓNKA
Interaktívny workshop s názvom "Zamerať sa na to podstatné" je pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť v manažovaní svojho času. Pozývame už dnes o 15:00 hod. do Garsónky.
Manželov aj snúbencov pozývame na prednášku o Creightonskej metóde starostlivosti o plodnosť budúcu nedeľu 15.03. o 15:00 hod. Je nutná registrácia na garsonka.mamateyka@gmail.com a poplatok 8€ za pár.

3. DOMKA
Pozývame vás darovať 2% mladým na Mamateyke, ktoré sú použité na činnosť a náklady v stredisku. Viac info nájdete na nástenke alebo na webe mamateyka.sk.
Všetkým, ktorí ste sa zapojili do zbierania zubných kefiek ďakujeme, pretože vďaka vám sa ich podarilo vyzbierať 2 200 a zabezpečiť tak sady košov na triedený odpad do 11 miestností v našom dome. Týmto ukončujeme zbierku kefiek a pozývame vás k zodpovednému separovaniu.

4. TEHLIČKA
Aj toto pôstne obdobie máme možnosť obetovať svoje modlitby a drobné zrieknutia sa v prospech chudobných. Prostredníctvom 15. ročníka Tehličky - pôstnej zbierky. Tohtoročná tehlička je zameraná na pomoc s výstavbou novej školy a ubytovne pre učiteľov v utečeneckom tábore Kakumu v Keni. Zapojiť sa môžu jednotlivci, spoločenstvá i rodiny. Stačí sa zaregistrovať na stránke www.tehlicka.sk, kde sú všetky informácie. Alebo môžete prispieť do pokladničky na to určenej tu u nás na Mamateyke.

5. FAMILY GARDEN
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku  ThDr. Lucie Hidvéghyovej, PhD.:  "Mám doma Sväté písmo - a čo ďalej?"  dňa 9.3.2020 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici.
JE ZRUŠENÁ !!!

6. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Spojená škola svätej Uršule - organizačná zložka Základná škola všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí dňa 11.marca 2020. Bližšie informácie sú na plagáte vo vestibule.

7. TEOLOGICKÁ FAKULTA
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ulici č. 1 otvára v akademickom roku 2020/2021 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu a katolícka teológia. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky v termíne do 31. marca 2020. Viac informácií nájdete na stránke tftu.sk a výveske kostola.


Oznamy pre veriacich vo farnostiach na území mesta Bratislava

1. V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

2. Vo všetky pôstne nedele bude mať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko počas svätých omší v Kostole sv. Ladislava o 17.30 hod. pôstne kázne na tému „Slová svätej spovede".
Názvy jednotlivých tematických kázní sú:
- „Spovedám sa všemohúcemu Bohu" (1. III.),
- „aj tebe otče duchovný" (8. III.),
- „že som od poslednej spovede" (15. III.),
- „spáchal tieto hriechy..." (22. III.),
- „a ja ťa rozhrešujem" (29. III.),
- „sľubujem, že sa polepším" (5. IV.).

Srdečne pozývame všetkých veriacich.

08.03.2020