POMOC S NÁKUPOM PRE STARŠICH

Milí naši veriaci, v duchu kresťanskej lásky a otvorenosti vás pozývame zvážiť, či vás Ježiš nepozýva pomôcť s nakupovaním, upratovaním alebo iným vhodným spôsobom osobám starším ako 60 rokov alebo trvale chorým či rodinám žijúcim v hmotnej núdzi a pod. - bývajúcim vo vašej bytovke.

Je to možné zistiť asi hlavne osobne a to tak, že zaklopete na dvere a opýtate sa. Samozrejme všetko to iba za podmienky dodržania prísnej hygieny, minimálneho kontaktu a vnútornej osobnej slobody.
Modlite sa za pravdivé rozlíšenie.

Ak ste osobou, rodinou, ktorá potrebuje v tejto dobe pomoc, prosíme, kontaktujte Jozefa Martineka SDB: 0911 057 140.

Takisto pozývame zdravých mladých, ochotných pomôcť s touto službou, aby sa zahlásili u Jozefa Martineka SDB (osoby mladšie ako 18 rokov jedine so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu!).

Ďakujeme za modlitby a akúkoľvek pomoc!
Saleziáni Mamateyova

PS: Momentálne je situácia v štáte stabilizovaná, nie je dôvod na paniku, ale veci sa môžu zo dňa na deň rýchlo meniť... . Buďme v pohotovosti v duchu preventívneho systému dona Bosca.

24.03.2020