SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE - AKTUÁLNE USMERNENIA

OD 6. MÁJA 2020

Sväté omše
PONDELOK: komunitný deň
UTOROK:   - 17.30 - večerná
STREDA:    - 17.30 - večerná   - 19.00 - mládežnícka
ŠTVRTOK:  - 17.30 - večerná
PIATOK:     - 17.00 - oratkovská   - 18.00 - večerná
SOBOTA:    - 17.30 - pre seniorov   - 19.00 - večerná
NEDEĽA:    - 07.30 - pre seniorov
                 - 09.30 - mládežnícka svätá omša
                 - 11.00 - detská svätá omša
                 - 17.30 - večerná

Spovedanie
Spovedať budeme počas každej svätej omše na vyhradených miestach. Čakajúci na spoveď budú dodržiavať dvojmetrové rozostupy a diskrétnu vzdialenosť od miesta, kde sa spovedá.
- vonkajšie priestory - ihriská v areáli strediska
- vnútorné priestory - herňa a miestnosť pri direkcii

Dôležité je pripomenúť si usmernenia a nezabudnúť na:
- rúško zakrývajúce dýchacie cesty
- dezinfikovanie rúk pred vstupom do kostola
- toalety vo vestibule bude možné použiť len v nutnom prípade
- v kostole sedíme len na označených miestach dva metre od seba (nepremiestňujeme stoličky), rodičia s deťmi môžu sedieť spolu (vo vyhradenom priestore pre rodiny)
- nedávame si znak pokoja podávaním si rúk
- sväté prijímanie dostávame na ruku a hneď prijmeme pred kňazom
- po skončení svätej omše sa nezdržiavame vo vestibule a ani pred kostolom v skupinkách
- do kostola môžeme prísť najskôr 30 minút pred svätou omšou a odchádzame najneskôr 10 minút po jej skončení, aby sme mohli priestor vyvetrať a dezinfikovať

Veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiaci závažnými chronickými ochoreniami, prosím, zvážte dobre svoju prítomnosť na bohoslužbách, nakoľko koronavírus je pre vás spojený s väčším zdravotným rizikom.

Dišpenz od KBS
Majte na pamäti, že do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovania, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a vo sviatky. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Saleziáni Mamateyova

07.05.2020