Chceš to ZAŽIŤ!

Náš tábor sme započali v pondelok, v jezuitskej chate blízko dedinky Vlkolínec, na mieste Vlčia skala. Mladší mali možnosť spať v teple chaty, kdežto na starších už čakal tvrdší režim. Museli si v prvý deň postaviť vojenské stany vonku, kde mali spať počas celého tábora. Všetkých následne, ako aj každý rok, čakala výstavba ešusovníkov, aby mali svoje potreby vždy nablízku pred jedlom.


Neskôr čakala mladších po omši a večeri večerná hra, počas ktorej mali starší možnosť zahrať si rôzne hry v "kasíne.” Na nasledujúci deň sme boli všetci oboznámení s modlitbami, ktoré sa ponášali v duchu filmu "Little Boy.” Na každý deň ich čakala myšlienka muža, ktorý rastie vo svojom živote. Utorok mal myšlienku hrdinu, s čím súviselo mladších hrdinské stavanie prístreškov a starších hra, počas ktorej na rôznych stanoviskách získavali rôzne body podľa hrdinského výkonu. Streda sa niesla v duchu bojovníka.
Mladších čakala duchovná obnova zatiaľ čo starší bojovali sami so sebou na "Sparťanskej dráhe.” Večer bol spoločný program vo forme duelov, kde si mohli aj mladší, aj starší, zmerať medzi sebou sily rôznymi spôsobmi. Vo štvrtok bol deň objaviteľov, kedy mali teraz starší priestor na duchovnú obnovu a mladší na rôzne stanoviská či dráhu, ktorou si prešli aj starší. No hlavným bodom dňa boli pre mladších hry a večerná hra a pre starších cesta muža, výlet, počas ktorého plnili rôzne úlohy týkajúce sa pravých kvalít muža.
Na konci tejto cesty mohli jeden na druhom oceniť kvality a pozdvihnúť jeden druhého, po čom ich vo Vlkolínci čakal odvoz naspäť do tábora. V piatok bol deň vodiča alebo polovodiča, v ktorých sa už chalani môžu pomaly spoznávať.
Pre mladších už nastal ale záver tábora, kedy sa balili a neskôr s niekoľkými animátormi išli domov. Starších ešte čakal večerný program a v noci rituál, ktorým si prešli najstarší, ktorí boli oboznámení s rolou vodiča, muža, ktorý vedie druhých. V sobotu už len bolo celkové balenie tábora, kedy sme ešte pozerali film "Little Boy,” kedy mohli chalani pozorovať malé útržky príbehov, ktoré boli na modlitbách, na vlastné oči. Potom sme sa už len dobalili a hurá, naspäť domov. Toto bola cesta muža, ktorú mohli chalani spoznať počas tábora, ktorá ich naučila, že v živote budú prechádzať bojmi, ktoré z nich spravia hrdinov, ktorí neskôr začnú objavovať pravé veci a bohatstvo v živote a stávajú sa vodičmi pre druhých.

29.07.2020