Orientačné dni - preventívne výchovné programy pre druhý stupeň ZŠ | mamateyka.sk | - Saleziánske Mládežnícke Stredisko

Orientačné dni - preventívne výchovné programy pre druhý stupeň ZŠZákladná charakteristika
Orientačné dni (ďalej len OD) sú priestorom, ktorý môže pomôcť žiakom aktívnou formou získať základnú orientáciu v živote. Spolu so skúsenými pracovníkmi s mládežou premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú o témach, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, premýšľať, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote. OD tak významným spôsobom pomáhajú k rastu osobnosti mladého človeka. (viac)
Cieľová skupina
Programy OD sú určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, teda mladým vo veku od 11 až 16 rokov.
Témy kurzov

Moja trieda, moja partia!

 

Cieľom kurzu je podpora dobrých vzťahov v kolektíve, komunikácia, rešpektovanie jeden druhého.

Sám sebe priateľom a radcom!


 

Kurz je zameraný na sebapoznávanie,
hľadanie vlastnej identity a hodnoty.

 

Snívam, kým príde on, môjho srdca šampión!Láska, priateľstvo, partnerstvo, sexualita, muži a ženy je téma, ktorá sa týka každého z nás.

Čo zo mňa raz bude?Mladý človek má pred sebou celý život. Ako sním zaobchádzať, aby sa vydaril? Kurz so dotýka tém: schopnosti, škola, zamestnanie, povolanie, budúcnosť.

Je určený pre žiakov 8. a 9. tried.

Výrok žiaka:
„Kurz nás zblížil."