Orientačné dni - preventívne výchovné programy pre druhý stupeň ZŠ

Orientačné dni sú priestorom, ktorý môže pomôcť žiakom aktívnou formou získať základnú orientáciu v živote. Spolu so skúsenými pracovníkmi s mládežou premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú o témach, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, premýšľať, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote. Orientačné dni tak významným spôsobom pomáhajú k rastu osobnosti mladého človeka.

VIAC INFO NA: