Hudobka

Je miestnosť v ktorej sa stretávajú deti a mladí ľudia, za účelom nacvičiť rôzne kresťanské piesne. Týmito piesňami potom spestrujú liturgiu sv.omše. Okrem týchto nácvikov sa táto miestnosť využíva pri realizácii gitarových krúžkov ako aj pri hudobných nácvikoch na výnimočné liturgické slávnosti ako sú Vianoce a Veľká noc. Ľudia sem prichádzajú v organizovaných skupinách: detský zbor Kamaráti M, BORCI, mládežnícky zbor, zbor dospelých. Miestnosť je vybavená základným nábytkom a uložným priestorom pre hudobné nástroje. Časy v ktorých sa jednotlivé skupiny stretávajú sú uvedené v tabuľke nižšie.