Hudobka

Je miestnosť v ktorej sa stretávajú deti a mladí ľudia, za účelom nacvičiť rôzne kresťanské piesne. Týmito piesňami potom spestrujú liturgiu sv.omše. Okrem týchto nácvikov sa táto miestnosť využíva pri realizácii gitarových krúžkov ako aj pri hudobných nácvikoch na výnimočné liturgické slávnosti ako sú Vianoce a Veľká noc. Ľudia sem prichádzajú v organizovaných skupinách: detský zbor, mládežnícke zbory, zbor dospelých. Miestnosť bola prerobená v roku 2018 slúži aj ako uložný priestor pre hudobné nástroje. Zodpovedné osoby za miestnosť na šk. rok 2018/2019 sú sr. Kaťa Berešová a animátor Jakub Ratajík.)