Doučovanie

Doučovanie - slovenčina, angličtina, nemčina, matematika, iné...
V prípade záujmu o doučovanie, môžete kontaktovať niektorého saleziána alebo saleziánku v stredisku. Prípadne sa môžete opýtať aj u animátora/ky stretka/krúžku, ktoré vaše dieťa navštevuje.